Søg

Søg efter medarbejder:

SOS

Archive

 1. Skal vinterrapsen sås om?

  Kommentarer lukket til Skal vinterrapsen sås om?

  Vinterrapsen har mange steder haft megen modgang, først en såning i et udfordrende såbed og senest adskillige dage med barfrost og høj sol. Særligt marker med angreb af kålbrok kan være truede. Derfor kan omsåning af vinterraps blive aktuel på en del lokaliteter, men 15 vinterrapsplanter pr. m2, der gror godt til, vil ofte være nok til at sikre et pænt udbytte, når de er ensartet fordelt og ukrudtet er under kontrol.

  Ved vækststart handler det om at danne sig et overblik over hele markens eller delmarkens plantebestand og træffe en beslutning ud fra en vurdering af både plantebestand og planternes størrelse og vitalitet. Du bør således foretage en skønsmæssig vurdering af i hvor stor en del af marken, der kan forventes et tab som følge af enten et for lavt plantetal eller en for dårlig udvikling/vitalitet af planterne.

  Ved vækststart bør rapsplanterne være friske i hjerteskuddet, sprøde i roden og begynde at sætte nye hvide rødder. Der kan ikke forventes fuldt udbytte, hvis rapsplanterne er små og svage.

  Omsåning på grund af kålbrok

  Kålbrok breder sig desværre og findes i flere og flere marker. Ved kraftige angreb på hovedroden er planterne tit gået ud om foråret. Hvis angrebene derimod sidder på siderødderne, og der også er mange uangrebne rødder, udvikler rapsen sig oftest væsentlig bedre end forventet. En forudsætning er dog, at planterne er veletablerede, dvs. har en kraftig udviklet rod fra efteråret. En anden forudsætning er, at der er normale eller gode vækstbetingelser i foråret. I tørre forår har planterne nemlig svært ved at optage vand og næringsstoffer, fordi rodudviklingen er hæmmet af kålbrok.

  I en undersøgelse udført af Agrovi blev der i en mark med næsten 100 % angrebne planter fundet et udbyttetab på ca. 70 % i områder med angreb hovedsagelig på hovedroden og 25 % tab i områder med angreb hovedsagelig på siderødder.

  Hvis der i foråret er 20 veletablerede planter pr. m2, hvor der kun er angreb på siderødder, og udsigt til normale eller gode vækstbetingelser, anbefales omsåning ikke.

  Forholdsregler ved omsåning

  Hvis der er anvendt Kerb 400 SC under dispensation, kan der ifølge brugsanvisningen sås vårraps, ærter, hestebønner, majs og kartofler. Bemærk at såning af korn ikke må finde sted før 7 måneder efter Kerb-behandling.

  Omsåning forbehold raps

  Økonomi

  Når der skal tages stilling til eventuel omsåning, er det vigtigt at gøre sig klart, at der allerede er sket et tab. Det gælder således om at minimere tabet. Du skal altså tage stilling til om, en ny afgrøde kan give et bedre økonomisk resultat end den skadede afgrøde. Spørgsmålet er, hvilket økonomisk resultat den skadede vinterraps kan give, og hvilket økonomisk resultat giver en alternativ afgrøde.

  Ligevægtsudbytter raps

  Ligevægtsudbytterne er beregnet med den forudsætning, at kravet om flere afgrøder fortsat er opfyldt, så man fortsat får den fulde EU-støtte.

  Gødningskvote ved omsåning

  Den kvælstofmængde, der er tildelt vinterrapsen, skal med i gødningsregnskabet for den afgrøde, der sås i stedet for. Der er ingen generel dispensationsmulighed, hvis man har udbragt hele kvælstofmængden inden omsåning.

 2. Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  Kommentarer lukket til Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  Snarest efter såning af spinaten og inden der er gået 3 dage, bør ukrudtsbekæmpelsen starte med udsprøjtning af jordmidlerne Command CS og Goltix SC 700 i blanding eller hver for sig afhængig af ukrudtsbestandens sammensætning. Der anvendes f.eks. 0,15 l Command CS + 0,5 l Goltix SC 700 pr. ha. Blandingen har rimelig god effekt på burresnerre i blanding og effekt på de tidligst fremspirende hvidmelet gåsefod.

  For at undgå for kraftig virkning af disse jordmidler bør ovennævnte dosering ikke overskides og overlapning ved kiler og foragre skal undgås. Hvis hvidmelet gåsefod ikke er et problem, så kan spinaten skånes ved at undlade Goltix.

  Du bør ikke sprøjte ved udsigt til kraftig regn, men afpas hellere såningen efter vejrudsigten. Hvis Command og/eller Goltix er udsprøjtet på godt fugtig jord, så vil specielt de lyse typer af spinat være følsomme ved den efterfølgende bladsprøjtning med Herbasan/Betanal. Det skyldes, at de små nyfremspirede spinatplanter stort set er uden vokslag, hvis jordmidlerne har haft gode forhold for at virke. Spørg firmaet til typen af spinat, du har, så du ved, hvor påpasselig du skal være.

  Hvis du anvender falsk såbed, hvor du gør såbedet klar 8 – 10 dage før såning af spinaten, kan du ved udsprøjtningen af jordmidlerne tilsætte 0,6 – 0,75 l glyphosat 360 pr. ha. Alternativt kan du separat INDEN spinatens fremspiring, dvs.normalt senest 5 dage efter såning, anvende ca. 0,75 l glyphosat 360 pr. ha. Specielt vejpilurt er tidligt fremme og vil kunne bekæmpes på denne måde.

  En god måde at holde øje med fremspiringen er ved at placere f.eks. et stykke glas på nogle sten eller jordknolde på en sydskråning. Det er oftest det varmeste sted i marken, så når spinaten har sat rodspiren og bryder med en topspire her, er det absolut sidste frist for sprøjtning med glyphosat, da fremspiring så vil finde sted indenfor ca. et døgn afhængig af jordtemperaturen.

 3. Ejendomme og jura

  Kommentarer lukket til Ejendomme og jura

  Ejendomsrådgivning og juridisk rådgivning

  Det er vigtigt, at der er styr på kontrakter og aftaler – både i din virksomhed og i dit privatliv. Hos Centrovice tilbyder vi ejendomsrådgivning og juridisk rådgivning. Vi har speciale i familiejura og erhvervsrådgivning, og vi ved, hvor vigtigt det er, at din rådgiver kender branchen, så du kan koncentrere dig om at holde fokus på din virksomhed.

  Vi tilbyder:

  Kontakt os, hvis du har behov for ejendomsrådgivning eller juridisk bistand.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve