Hvor mange landbrug er der på Fyn? Hvor mange arbejdspladser giver det? Og er der egentligt svine- eller kvægbrug? Det er bare nogle af de spørgsmål, du kan få svar på her.

L&F Centrovice har 1045 medlemmer rundt omrking på Fyn og øerne.

På Fyn var der i alt 2697 landbrugsbedrifter i 2020. (Danmarks Statistik)

Bedrifter fordeler sig som på denne figur (Danmarks Statistik):

Antallet af økologiske bedrifter på Fyn er 321 (Landbrugsstyrelsen)

Gennemsnitsladeren for danske landmænd er på 53,3 år (SEGES)

Hele fødevareklyngen på Fyn og øerne beskæftiger 16.154 personer. (Landbrug & Fødevarer)