Hvad får jeg for mit kontingent til L&F Centrovice?
  • Medlemskab af landboforeningen L&F Centrovice.
  • En bestyrelse der politisk kæmper for fynsk landbrug.
  • Mulighed for deltagelse i de arrangementer foreningen afholder.
  • Stemmeret på årets generalforsamling.
  • Nyhedsbrev to gange om måneden fra L&F Centrovice.
  • Medlemskab af Landbrug & Fødevarer.
  • Adgang til de mange medlemsfordele ved L&F. (se mere under medlemsfordele)
  • Landbrugsavisen leveres hver lørdag.
  • Ugentligt nyhedsbrev fra L&F
Hvordan beregnes kontingentet?

Det kontingent du betaler til L&F Centrovice består af 3 dele. Et kontingent til landboforeningen L&F Centrovice, et kontingent til Landbrug og Fødevarer samt et beløb til samfundskontakt.

Kontingentet til Landbrug & Fødevarer opkræves via L&F Centrovice, men sendes direkte videre til Landbrug & Fødevarer. L&F Centrovice har ikke nogen andel i det kontingent.

Beløbet til samfundskontakt er et beløb L&F Centrovice opkræver. Det bruges bl.a. til at afholde Åbent Landbrug.

Kontingent til din landboforening L&F Centrovice: 

Kontingentet til L&F Centrovice består af et grundbeløb og en variabel sats. Konkret betyder det, at regningen har et grundbeløb på 500 kr. samt en variabel sats, der er udregnet som 40% af betalingen til Landbrug & Fødevarer.  

Kontingent til Landbrug & Fødevarer (L&F): 

Kontingentet til L&F består af et grundkontingent på 1.292 kr., 17,77 kr. pr. ha, der er søgt arealtilskud til, og 14,27 kr. pr. 100 kg N. Der er indsat et loft på 12.756,- kr., hvilket betyder, at kontingentet til L&F maksimalt kan blive 12.756,- kr. 

Andel til samfundskontakt: 

L&F Centrovice opkræver 210,- kr. ved alle aktive medlemmer til samfundskontakt.