Hvad får jeg for mit kontingent til L&F Centrovice?
  • Medlemskab af landboforeningen L&F Centrovice.
  • En bestyrelse der politisk kæmper for fynsk landbrug.
  • Mulighed for deltagelse i de arrangementer foreningen afholder.
  • Stemmeret på årets generalforsamling.
  • Nyhedsbrev to gange om måneden fra L&F Centrovice.
  • Medlemskab af Landbrug & Fødevarer.
  • Adgang til de mange medlemsfordele ved L&F. (se mere under medlemsfordele)
  • Landbrugsavisen leveres hver lørdag.
  • Ugentligt nyhedsbrev fra L&F
Hvordan beregnes kontingentet?

Det kontingent du betaler til L&F Centrovice består af 3 dele. Et kontingent til landboforeningen L&F Centrovice, et kontingent til Landbrug og Fødevarer samt et beløb til samfundskontakt.

Kontingentet til Landbrug & Fødevarer opkræves via L&F Centrovice, men sendes direkte videre til Landbrug & Fødevarer. L&F Centrovice har ikke nogen andel i det kontingent.

Beløbet til samfundskontakt er et beløb L&F Centrovice opkræver. Det bruges bl.a. til at afholde Åbent Landbrug.

Kontingent til din landboforening L&F Centrovice: 

Kontingentet til L&F Centrovice består af et grundbeløb og en variabel sats. Konkret betyder det, at regningen har et grundbeløb på 350 kr. samt en variabel sats, der er udregnet som 40% af betalingen til Landbrug & Fødevarer.  

Kontingent til Landbrug & Fødevarer (L&F): 

Kontingentet til L&F består af et grundkontingent på 1.200 kr., 16,50 kr. pr. ha, der er søgt arealtilskud til, og 13,25 kr. pr. 100 kg N. Der er indsat et loft på 9.100 kr., hvilket betyder, at kontingentet til L&F maksimalt kan blive 9.100 kr. 

Andel til samfundskontakt: 

L&F Centrovice opkræver 150 kr. ved alle aktive medlemmer til samfundskontakt.