Landbrugets produktionsvilkår

Vores arbejde skal skabe de bedst mulige produktionsvilkår for medlemmerne. Midlet til at nå målet går gennem et større fokus på at udbrede og nuancere viden og fagligt grundlag for landbrugets produktionsvilkår over for de vigtigste interessenter.

Vi tilgår landbruget med stor faglighed og viden. Det betyder, at vi altid træffer beslutninger og indgår i dialog med vores interessenter på et sagligt og vidensbaseret grundlag. Samtidig vil vi sammen med vores interessenter passe på dansk natur og miljø og forbedre de danske fjorde og vandløb.

Det fynske landbrug som moderne erhverv

Den fynske landbrugssektor er en stor del af erhvervslivet i region Fyn. En vigtig del af at udvikle landbrugssektoren er at blive en endnu større del af de erhvervsnetværk, der eksisterer på Fyn.

Derfor vil vi positionere det fynske landbrug som et moderne og professionelt erhverv, der er en synlig og konstruktiv aktør i det fynske erhvervsliv.

Landbruget er et moderne erhverv, som er afgørende for den danske fødevareproduktion og -forsyning.  Vi udgør en central del af dansk eksport og beskæftigelse.

Det fynske landbrug spiller en essentiel rolle i erhvervslivet på Fyn, og vi er drevet af innovation, teknologisk nytænkning og bæredygtig udvikling.

Respekten for landbruget

Landbruget er i dag en moderne og professionel erhvervsbeskæftigelse. Vi bygger vores forretning på indsigt, evidens og viden. Med andre ord; vi er fagligt på forkant og udvikler hele tiden vores forretning med fokus på ny teknologi, bæredygtighed og innovation. Vi vil gerne vinde respekten tilbage for landbruget.

Derfor kæmper vi for at skabe større respekt for det fynske landbrug gennem fokus på landbrugets afgørende rolle som garant for kvalitetsfødevarer og væksterhverv og som aktiv beskytter og bevarer af naturen.

Vi har en passion for vores erhverv – vi leverer kvalitetsfødevarer på den mest effektive måde samtidig med, at vi passer på vores fælles natur. Vi producerer fødevarer af høj kvalitet til de danske forbrugere og eksport. Vi udvikler hele tiden nye og bedre metoder til at værne om miljøet. Vi anvender den nyeste teknologi for at øge kvalitet og bæredygtighed i vores produktion af fødevarer og landbrugsprodukter. Vi kalder det præcisionslandbrug.

Klima og bæredygtighed

Klima og bæredygtighed bliver mere og mere integreret som del af kerneprodukterne på tværs af brancher og virksomheder. Hvis vi skal have succes med den grønne omstilling i Danmark, så skal landbruget have en central rolle. For vi har løsningerne til at skabe et CO2-neutralt Danmark.

L&F Centrovice er en ansvarlig landbrugsforening, når det drejer sig om klima og en bæredygtig tilgang til landbruget. Vi er løsningsorienteret og går pragmatisk til opgaven.

Det betyder, at vi vil den grønne omstilling, og landbruget er en del af løsningen. Og at vi kan bidrage til at gøre Danmark CO2-neutral.

I landbruget har vi hele paletten til den grønne omstilling. Vi udvikler, tester og anvender teknologier, der kan hjælpe os med at nå i mål med den grønne omstilling. Vi indgår partnerskaber og alliancer på tværs af erhverv, foreninger og interesser for at finde de bedste fælles løsninger på klimaudfordringerne.