Se video: Samarbejde om Odense Fjord: Et fælles projekt om at forbedre forholdene i fjorden

L&F Centrovice med i et stort samarbejde med otte andre interessenter om at skabe god økologisk tilstand i Odense Fjord. Mandag den 7. juni var vi samlet til en workshop, hvor vi skulle lægge sporene for det fremtidige arbejde.

Det nye samarbejde om Odense Fjord inkluderer Danmarks Naturfredningsforening, Odense Kommune, Fjernvarme Fyn, Lindø Port of Odense, Odense Renovation, Vandcenter Syd, SEGES, Syddansk Universitet og L&F Centrovice.

Denne sammensætning af institutioner giver grobund for at rykke på noget af det, som vi fra landbrugets side længe har påpeget: Vi skal OGSÅ have fokus på fjorden, og det kræver et bredt samarbejde for at komme i mål. Derfor er vi utroligt glade for, at vi nu har fundet sammen i en lokal samhørighed for at forbedre forholdene i Odense fjord. 

Udover de førnævnte institutioner, så er andre interessenter og flere fynske kommuner også klar til at byde ind på projektet.

Da L&F Centrovice påbegyndte samarbejdet med de otte interessenter om at forbedre den økologiske tilstand i Odense Fjord, havde vi en forhåbning om, at projektet ville få en positiv modtagelse. Og hos L&F Centrovice er vi derfor meget stolte af samarbejdet og den modtagelse, projektet har fået i medierne og af folk i netværket. Det vidner om, at det er et betydningsfuldt samarbejde, og at man har en forventning om, at det på sigt vil lykkes at forbedre vandmiljøet i Odense Fjord.