Som medlem af foreningen L&F Centrovice har du en række fordele, som giver dig værdi personligt eller på din bedrift.

Hvis du er interesseret i at gøre brug af de mange aktuelle fordele, du får gennem Landbrug og Fødevarer, kan du læse mere om dem på Landbrug og Fødevarers hjemmeside her.

Herunder kan du læse om en række konkrete medlemstilbud. Som medlem af foreningen L&F Centrovice har du en række fordele, som giver dig værdi personligt eller på din bedrift:
Hvis du har spørgsmål til fordelene, er du velkommen til at kontakte foreningssekretær Liselotte Pedersen på lipe@velas.dk.

Generelle medlemsfordele

Politisk indflydelse og synlighed:

 • Politisk indflydelse på landbrugets vilkår, til gavn for din konkurrenceevne
 • Din politiske indflydelse sker igennem bestyrelsen, som du er med til at vælge og kan påvirke direkte ved dialog med de enkelte medlemmer
 • Politisk synlighed og kant i medierne – med varetagelse af dine interesser
 • Som aktivt medlem er du selv valgbar og kan stille op til bestyrelsen
 • Foreningen har strategisk alliance med NNF og 3F. Dermed står en stor del af fødevareklyngen sammen med stor gennemslagskraft og synlighed. Det lægger pres på politikerne og bidrager til bedre vilkår for erhvervet
 • Samarbejde med det øvrige fynske erhvervsliv om sager af fælles interesse
 • Gennem bestyrelsen tæt dialog og påvirkning af de fynske folketingspolitikere om landbrugets situation og rammevilkår
 • Repræsentation gennem bestyrelsesmedlemmer i bl.a.  Grønt Råd og vandråd – med mulighed for at arbejde for landbrugets interesser både nationalt og lokalt
 • En fynsk stemme i primærbestyrelsen i L&F

Medlemsmøder, nyhedsbrev samt avis:

 • Medlemsmøder flere gange årligt, hvor du kan møde eks. Fødevareministeren, Miljøministeren eller andre vigtige personer for dit landbrug
 • Nyhedsbrev hver anden lørdag
 • Landbrugsavisen leveres til dig hver uge

Forsikring og pension:

 • Gruppeliv. Fordelagtig forsikringsordning for hele din familie.  *
 • Gruppepension. Pensionsordning inkl. forsikring mod tab af erhvervsevne *
 • Sundhedsforsikring *
 • LandmandsPension – Danmarks bedste pensionsordning til landmænd.

Rabatter og tilbud:

 • Opnå rabatter og tilbud hos en række firmaer i Danmark. Se dine aktuelle tilbud på Landbrug og Fødevarers hjemmeside her

*Husk du skal tilmelde dig Gruppeliv, Gruppepension og sundhedsforsikring for at være med i ordningen, da det ikke sker automatisk

Se medlemsfordele ved Landbrug & Fødevarer ved at klikke her