Generalforsamling 2024

L&F Centrovice holder årets generalforsamling i Vissenbjerg 18. marts. Sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Bestyrelsen inviterer til spisning fra kl. 17.45

Venstre i Europa-Parlamentet, Asger Christensen, vil ved Generalforsamlingen holde et oplæg om den aktuelle situation for dansk Landbrug i Kantinen kl. 17.30 – 17.45

Tilmelding HER senest den 14. marts kl. 12.00

Ellers til lipe@velas.dk eller Liselotte Pedersen 22 94 41 28

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Forhandling om bestyrelsens beretning

4. Orientering om rådgivningsselskabets drift – Tid til udvikling v/ Jacob Christiansen

5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab v/Jørgen Skov Nielsen

6. Behandling af indkomne forslag

– Vedtægtsændringer

7. Valg til bestyrelsen

8. Øvrige valg, valg af revisor

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingens officielle program vil der være:

– Uddeling af Lang og Tro Tjeneste

– Landbrugets grønne omstilling i samspil med kommunerne.

– Debat med dir. Flemming Nør-Pedersen, L&F, cheføkonom Martin Brauer, L&F, Borgmester Tonni Hansen og Borgmester Hans Stavnsager

– Svarer-modeller og arbejdet i den grønne tre-part i nationale ordninger, men hvad tænker vi lokalt i de fynske kommuner, og hvordan kan vi kæde det sammen med landbruget som en stærk del af løsningen?

Vi slutter af med lidt godt til ganen.

Husk at medbringe valgkort, som på dagen byttes ud med stemmeseddel ved indgangen.