Ida Auken besøgte L&F Centrovice til en snak om vandplaner

At sikre vandmiljøet er en vigtig opgave for L&F Centrovice. Derfor havde formandsskabet et orienteringsmøde med Ida Auken og Thomas Skriver fra Socialdemokratiet d. 18. marts i Vissenbjerg.

I forbindelse med forhandling om akutpakke på vandmiljøet og det forestående genbesøg af vandplanerne til efteråret, har bestyrelsen afholdt og deltaget i en række møder med folketingspolitikere, der har indflydelse på de beslutninger, der skal træffes. Beslutninger, som får stor indflydelse på landbrugets muligheder i den kommende tid. 

Formålet med mødet var at give Ida Auken indsigt i de nye muligheder, som Odense Fjord Samarbejdet og senest Kystvandrådet for Odense Fjord har offentliggjort. Nye metoder og virkemidler bliver afgørende for at skabe et vandmiljø i god økologisk tilstand, og det bliver også afgørende for, hvordan landbrugets fremtidige løsninger skal findes. 

Mødet med de to folketingspolitikere var positivt, og de viste tydeligt opbakning til den nye tilgang, og de afsøger allerede nu mulighederne for, at man kan komme videre af denne vej.  

Præsentation af tiltag

Torben Povlsen præsenterede sammen med forsker Theis Kragh fra Syddansk Universitet en metode baseret på målinger, for hvordan man kan blive meget mere målrettet på at hente kvælstof og fosfor. Det blev også understreget, at den nuværende regulering med efterafgrøder ikke gavner Odense Fjord, da man i stedet skal reducere nærringsstoftilførslerne i sommerhalvåret.  

Hotspot-analyser med målinger i vandløbssystemerne, reduktion i af N og P i spildevand og fokus på vådområder frem for efterafgrøder bliver vigtige tiltag i den nye lokale tilgang. Denne forståelse kombineret med marin naturgenopretning ude i fjorden, med henholdsvis ålegræs, stenrev og sand-capping vil for alvor være med til at gøre en forskel.  

Ida Auken spurgte aktivt ind til mulighederne, om berørte lodsejere var interesseret i denne tilgang, og hvorvidt man kan lave attraktive ordninger, der tilgodeser den enkelte landmand og de pågældende behov. Theis Kragh fra Syddansk Universitet understregede behovet for en målrettet tilgang, fordi man i dag risikerer at skyde helt ved siden af målet, og bruger pengene forkert. 

Således var der samklang mellem landbrugets interesser, en kommende mere målrettet tilgang, og de kommende forhandlinger. 

Tre tiltag man er nødt til at se på i forhold til landbruget bliver: 

  1. Kompensation til lodsejere for udtagning eller omlægning af arealanvendelse. 
  1. Konvertering af efterafgrøder til kollektive virkemidler eller andre lokale behov. 
  1. Hot-spot analyser med målinger i vandløbssytemerne.