Socialdemokrat på bedriftsbesøg: Forstår godt, at landmændene er usikre lige nu

Folketingspolitiker Sara Emil Baaring var var på besøg ved bestyrelsesmedlem i L&F Centrovice Martin Boe Madsen. Politikeren forstod godt usikkerheden i landbruget i forhold til en CO2-afgift på de biologiske processer.

Der var interesse og forståelse, da folketingspolitiker Sara Emil Baaring var på besøg ved bestyrelsesmedlem i L&F Centrovice Martin Boe Madsen. Dialogen handlede blandt om usikkerheden i forbindelse med CO2-afgiften og fremtiden for det danske landbrug. 

På en solrig dag i Ebberup gæstede det fynskvalgte, socialdemokratiske folketingsmedlem Sara Emil Baaring griseproducent og bestyrelsesmedlem i L&F Centrovice Martin Boe Madsen. Snakken faldt hurtigt på den grønne omstilling af dansk landbrug, og betydningen af den kommende CO2-afgift. 

Martin Boe Madsen har selv igangsat flere initiativer for at gøre sin produktion grønnere, og andreer klar til at blive igangsat, men for tiden er disse projekter dog sat på pause.

– Vi har i det fynske landbrug udviklet os år for år i den grønne omstilling, men det er dyre investeringerne. Lige nu står vi der, hvor vi nok afholder os fra at investere yderligere, før vi har set, hvor det ender med en afgift på de biologiske processer. Afgiften skal jo gives tilbage til landbruget og investeres, men om det også dækker bæredygtige tiltag, som vi allerede har lavet, førafgiften kommer, mangler vi svar på, siger Martin Boe Madsen.

Usikkerheden mødte forståelse fra Sara Emil Baaring, som godt kan se problemstillingen for landbruget.

– Jeg forstår godt, at landmændene er usikre lige nu, og at man er tilbageholdne, for der skal være et økonomisk incitament til at lave de grønne investeringer. Når man som landmand ikke ved, hvordan en afgift kommer til at se ud, så kan det være svært at finde incitamentet til at investere lige nu, lyder det fra Sara Emil Baaring. 

Flere skal videreuddannes  

Sikringen af landbrugserhvervet i fremtiden ledte også samtalen hen på den næste generation og uddannelsen af danske landmænd, hvor Sara Emil Baaring, der bl.a. andet sidder i Uddannelses- og Forskningsudvalget, viste særlig interesse. 

Landbrugsskolerne har de sidste år oplevet voksende optag, men der er stadig for få, der videreuddanner sig efter grunduddannelsen. Martin Boe Madsen fortalte, at landbruget mangler specialister, teknologer og agrarøkonomer, der kan hjælpe landbruget i den grønne omstilling ifremtiden. 

– Det er jo vigtigt, at man kan fremtidssikre landbruget med medarbejdere, der er uddannet i de vigtige elementer i fremtidens landbrug. Så man skal nok se på muligheden for, at eleverne tidligere i forløbet introduceres for disse elementer i fremtidens landbrug, mulighederne for videreuddannelse og prøver det af i praksis, så de engageres til at videreuddanne sig i landbruget. Det er klart noget, som jeg vil tage med videre, siger Sara Emil Baaring. 

Godt at se landbruget tæt på

Det er ikke første gang, at L&F Centrovice inviterer fynske folketingspolitikere på bedriftsbesøg, og heller ikke sidste. Formålet er, at besøgene kan være med til at styrke samtalen mellem landbruget og politikerne på Christiansborg, og vise at landbruget arbejder målrettet i den grønne omstilling. 

– Det er jo vigtigt, at vi selv kan være med til fortælle vores synspunkter, arbejde, problemstillinger og vores engagement i vores erhverv. Og et besøg som det her er en mulighed for at give politikerne en indsigt, som de måske ikke har i deres arbejde. Det kan være med til at rykke noget og skabe en bedre forståelse, siger Martin Boe Madsen. 

For Sara Emil Baaring er indsigt og forståelse også vigtigt:

– Som lokalpolitiker er det godt at tale med en lokal landmand og høre om arbejdet og udfordringerne. Jeg vil sige, at jeg er en ret almindelig gennemsnitsdansker, så det er godt at se, at det er et vigtigt erhverv, der har nogle problemstillinger, vi skal forholde os til, siger Sara Emil Baaring og afslutter:

– Det var et rigtig fint besøg, og det gør jeg gerne igen.

Der var god stemning under hele besøget, hvor Martin Boe Madsen viste Sara Emil Baaring rundt på sin bedrift.