Vandplan 3 stiller krav med mere end 40 % efterafgrøder på store dele af Fyn. Det kan få vidtrækkende konsekvenser – og derfor anviser vi en anden vej til at nå i mål

Problemet
Kun fem ud af Danmarks 109 kystvande er i god økologisk tilstand. Myndighederne peger på, at der skal ske en begrænsning på 10.400 tons kvælstof årligt for at få 84 ud af 109 kystvande i god tilstand. Der er med andre ord stadig stor fokus på udvaskning og ikke på konkret på de enkelte kystvande. Det vil vi fortsætte med at nuancere, så hele billedet bliver en belyst.

Myndighedernes virkemidlerne til at reducere udledningen er målrettet regulering/ny reguleringsmodel med indsatser som efterafgrøder, braklagte arealer, energiafgrøder og præcisionslandbrug, og kollektive kvælstofvirkemidler – vådområder, minivådområder, privat skovrejsning og lavbundsprojekter.

De vejledende kort fra Landbrugsstyrelsen lægger op til, at der skal være over 40 % efterafgrøder på store dele af Fyn:

Løsningen
Vi skal have lokale vandplaner med et bredt virkemiddelkatalog. Så simpelt kan det siges. For at nå i mål og forbedre vandmiljøet – uden det trækker benene væk under vores erhverv – skal vi både kigge på presfaktorer fra land og i vandet. I L&F Centrovice er vi en af de bærende kræfter bag en ny tilgang, hvor de lokale forhold bliver centrale for løsningen.

Med de løsninger vi ser, kan vi nå i mål uden målrettede efterafgrøder og tiltag på markfladen. Det hele skal gøres i balance for at nå målet og stadig have en stærk fødevareproduktion på Fyn.

Dét, du kan gøre
Du kan støtte ved at melde dig ind i dag. Det er nødvendigt, at vi står sammen, så vi har ressourcerne til at vise de nye veje. Skriv dit navn og telefonnummer i formularen herunder – så kontakter vi dig og fortæller nærmere om et medlemsskab i foreningen.

Bliv medlem

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.