Sæt kryds i kalenderen: Ministre kommer for at drøfte vandplaner og CO2-afgift

CO2-afgift og vandplaner bliver de primære temaer, når landbrugets minister Jacob Jensen (V) og fungerende økonomiminister, Stephanie Lose, tirsdag den 6. juni lægger vejen forbi L&F Centrovices lokaler i Vissenbjerg. Mødet er åbent for alle interesserede og bliver andet stop på en rundtur i Danmark, som Venstre arrangerer med ministeren i løbet af juni.

Ønsket om at tale med landbrugsinteresserede på Fyn kommer i forlængelse af en række tidligere besøg og på baggrund af, at Jacob Jensen nu har siddet som minister i SVM-regeringen i et halvt år og dermed står overfor i at skulle træffe beslutning om en CO2-afgift, der vil få stor betydning for dansk landbrug.

CO2-afgiftens store betydning for landbruget får da også L&F Centrovice til at opfordre medlemmerne til at tage imod invitationen, som netop er sendt ud.

– Der har været snakket meget om afgiften, og der er markante udsagn om, hvad der sker, når den kommer. Det giver usikkerhed i forhold til, om vi har en chance for at komme igennem. Derfor er det vigtigt at mødes og tale sammen om, hvordan regeringen ser på opgaven og de muligheder, der er. Det må ikke blive en usikkerhedskamp, vi ser ind i, siger Torben Povlsen, formand L&F Centrovice.

Ligesom CO2-afgiften fylder også vandplanerne meget for landbrugets aktører, da vandplanerne stiller store krav til tilbageholdelse af næringsstoffer på markfladen blandt andet i form af efterafgrøder.

– Der er nogle gode ting i landbrugsaftalen, som Jacob Jensen og regeringen arbejder ud fra. Vi skal have mere faglighed ind i vandmiljøarbejdet. Derfor går vi også forrest på Fyn med partnerskaber, der giver et fælles vidensgrundlag for det videre arbejde. De tilgange og idéer, der kommer ud af det, vil vi levere til ministeren, ligesom vi vil argumentere for, at de bliver til nye standarder for arbejdet, siger Torben Povlsen.

Minister glæder sig endnu et møde med landbrugets interessenter

Mødet bliver en del af en møderække, som ministeren afholder rundt omkring i landet.

– Sidst jeg var på besøg, konstaterede jeg, at Fyn er fuld af virkelyst og vilje til nytænkning. Det er det, der skal til for, at vi kan lykkes. Derfor glæder jeg mig til igen at lægge vejen forbi og tale med landbruget og alle andre interesserede, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen.

Det er regeringspartiet Venstre, der har taget initiativ til mødet, som afholdes hos L&F Centrovice i Vissenbjerg den 6. juni i tidsrummet 19.30-21.30.

På mødet deltager også fungerende økonomiminister, Stephanie Lose.

Deltagelse kræver tilmelding via dette link: https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/arrangementer/tilmelding-jacobjensen-fyn

L&F Centrovice håber på et flot fremmøde, så ministeren sendes videre med masser af gode spørgsmål, indsigter og kommentarer i forhold til klima, miljø og landbrugets fremtid.

L&F Centrovice trakterer med kaffe og kage.