Repræsentanter for Grøn trepart besøgte Odense Fjord: – Vi kan godt være stolte 

Mandag var repræsentanter for regeringens grønne trepart på besøg hos Odense Fjord Samarbejdet for at blive klogere på fjorden og organisationens arbejde med at skabe god økologisk vandtilstand senest i år 2027. Nu er håbet, at repræsentanterne tager viden og erfaringer fra Odense Fjord med i kommende politiske planer. 

Mandag formiddag mødtes repræsentanter for regeringens grønne trepart og repræsentanter for Odense Fjord Samarbejdet hos Fjernvarme Fyn for at drøfte nogen af de tiltag, som er taget i brug for at skabe god økologisk vandtilstand i Odense Fjord senest i år 2027. 

Repræsentanterne viste stor interesse for flere aspekter af partnerkredsens arbejde, lyder det fra Torben Povlsen, bestyrelsesformand i Odense Fjord Samarbejdet. 

– De havde især interesse for det stærke netværk af vidt forskellige aktører, som er gået sammen om at få Odense Fjord Samarbejdet til at lykkes på tværs af blandt andet organisationer, kommuner, private virksomheder, forsyningsvirksomheder og landbruget. Samtidig var de også meget optaget af fagligheden i vores projekt, som er med til at sikre, at vores tiltag udspringer af konkret viden og indsigt, siger han. 

Formålet med besøget var da også at blive klogere på fjordens udfordringer, Odense Fjord Samarbejdets arbejde og strukturen bag samarbejdet. Derfor blev der også brugt tid på at drøfte konklusionerne i den rapport, som Kystvandrådet for Odense Fjord færdiggjorde i slutningen af 2023. 

Her er al tilgængeligt data om fjorden samlet og analyseret med henblik på at kortlægge både presfaktorer og mulige løsninger. 

– Kystvandrådsrapporten var særligt interessant, fordi den grønne trepart arbejder med effekter og påvirkning på både klima og natur og deres afledte effekter på for eksempel vandmiljøet. De samme parametre arbejder vi med, blot med omvendt fortegn og stort fokus på vandmiljøet. Rapporten viser, hvordan man kan opnå værdifuld viden og indsigter, når man arbejder sammen og tager højde for en lang række parametre, siger Torben Povlsen. 

Blandt repræsentanterne for Grøn trepart var økonomiminister Stephanie Lose og præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, samt repræsentanter for Kommunernes Landsforening og Landbrug & Fødevarer. 

Klimarådmand: – Vi kan godt være stolte 

Blandt repræsentanterne for Odense Fjord Samarbejdet var Odense Kommunes klima- og miljørådmand, Tim Vermund. Han glæder sig over, at repræsentanterne for Grøn trepart havde interesse for at aflægge besøg hos Odense Fjord. 

– Det er enormt positivt, at de kom på besøg, og at vi fik anledning til både at fortælle om nogle af de mange ting, vi er lykkedes med og også ting, vi har brug for hjælp til. Efter et møde som det, vi har holdt i dag, kan vi godt være stolte over det store samarbejde, der ligger bag Odense Fjord Samarbejdet på tværs af sektorer og aktører, siger han. 

Han håber, at regeringen og parterne i Grøn trepart er blevet inspireret til at sætte turbo på tiltag, der kan understøtte Odense Fjord Samarbejdets arbejde – for eksempel gennem finansiering og opbakning til blandt andet en fortsættelse af kystvandrådene. 

– Kystvandrådene, både i Odense Fjord og andre steder i landet, har givet os enormt meget værdifuld viden. Vores egne undersøgelser, som blandt andre Syddansk Universitet har haft en stor rolle i, peger på løsninger, som vil gøre stor forskel indenfor en relativt kort tidshorisont. Derfor er jeg glad for, at repræsentanterne viste lydhørhed og interesse for at sætte skub i de her ting, siger Tim Vermund. 

Grøn trepart skal færdiggøre deres konklusioner og anbefalinger senest juni 2024.