Politisk Forum i arbejdstøjet – flere frugtbare møder i København

Der har været fuldt blus på mødeaktiviteten i Politisk Forum. Fire formænd fra foreningerne bag Velas var i forrige uge omkring både Christiansborg, Dansk Industri og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Politisk Forum besøgte fredag i sidste uge minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen.

Den lille delegation lagde ud med et godt og konstruktivt møde med den socialdemokratiske fødevareordfører, Ida Auken.

På dagsordenen var blandt andet spørgsmålet om, hvordan landbruget kan tage del i den grønne omstilling uden, at det kommer til at resultere i sult og fødevaremangel.

– Ida er en markant politiker med stærke holdninger. Det var en god oplevelse at være i løsningsmode og erfare, at der er en fælles forståelse af, at dansk landbrug også kan være en del af løsningen på de globale klima- og fødevareudfordringer, sagde formand for L&F Centrovice, Torben Povlsen, efter mødet.

Han slår fast, at det bestemt ikke er sidste gang, Politisk Forum har besøgt Ida Auken med henblik på at skabe øget forståelse for landbrugets synspunkter.

– Selvfølgelig er der knaster. Det gælder især i forhold til styrken af vores animalske produktion, hvor det er vores holdning, at en stærk hjemmeproduktion er afgørende for, at landbruget også på det felt kan bevare sin styrkeposition som foregangsland på klima og grøn omstilling.

Vi skal spille hinanden stærkere

Politisk Forum besøgte også Dansk Industri og direktør for kommunikation og politisk interessevaretagelse, Morten Høyer. Besøget resulterede i mange gode indspil til, hvordan vi sammen kan styrke hinandens udgangspunkter og sikre, at dansk erhverv som et samlet hele kommer stærkere gennem den forestående omstilling i forhold til klima.

– Man har måske kunnet få indtryk af, at vi er i et modsætningsforhold, men det er ikke tilfældet. Der viste sig at være rigtig stærke sammenfaldende interesser i at udvikle dansk industri og produktion på tværs af brancher med henblik på, at alle kommer styrket gennem den grønne omstilling, fortæller Torben Povlsen.

Takkede for en god generalforsamling

Fredagen sluttede med besøg hos fødevareminister Jacob Jensen (V).

Med tak for en god aften til L&F Centrovices generalforsamling gled samtalen hurtigt over i fremtidige muligheder – men også i de begrænsninger, der i dag ligger på landbruget og livet på landet i forhold til f.eks. unødigt bureaukrati, besværlige IT-systemer og senest den aktuelle om-kategorisering af tusindvis af mindre landbrugsejendomme.

Der var stor enighed om, at vi skal i mål med omstillingen af den danske fødevaresektor – og at kampen om jorden intensiveres til energi, fødevarer, infrastruktur, natur og biodiversitet.

Mødet blev en god opfølgning på det to første møder med Jacob Jensen. Vi ser frem til flere gode møder med fødevaresektorens minister.