Se video: Ole Sørensen viser rundt i sin nye klimastald

Denne uge introduceres Ole Sørensen, som sætter fokus på klima gennem gyllekølingsanlæg i hans nye farstald til løsgående søer.  

Hos den fynske landmand Ole Sørensen, som blandt andet producerer svin, er klima på dagsordenen. På gården har han for nylig etableret flere klimatiltag, heriblandt en helt ny klimastald.

Under farestaldens gulv er der lagt to kilometer gyllekølingsslanger, som nedsætter ammoniakudledningen samt mængden af opvarmning fra oliefyr, fordi staldene nu kan opvarmes med overskudsvarme fra gyllekølingsanlægget frem for oliefyret. På denne måde sikrer Ole Sørensen, at hans gård bliver mere klimavenlig.