Næstformand Lars Iversen tildeles miljøpris

Næstformand Lars Iversen modtog 29. maj Nordfyns Kommunes Miljøpris for sit arbejde med grøn omstilling på Landbruget Stengård. FOTO: Nordfyns Kommune

Grøn omstilling er blevet et fast begreb i landbruget, og opgaverne for at løse klimaudfordringerne er mange. Landmand Lars Iversen er for sit arbejde med den grønne omstilling nu blevet tildelt Nordfyns Kommunes Miljøpris.

På sit landbrug nordøst for Søndersø arbejder landmand og næstformand i L&F Centrovice, Lars Iversen, på at sænke klimabelastningen for sit kvægbrug, Landbruget Stengård. For sit ihærdige arbejde med grøn omstilling blev Lars Iversen hædret med Nordfyns Kommunes Miljøpris, da Det Nordfynske Klimaråd var samlet 29. maj.

– Lars Iversen modtager prisen for sit arbejde og drivkraft med sin landbrugsdrift og med at forbedre sine grønne regnskaber. Han har indgået i udviklingssamarbejder og forskningsprojekter, der har til formål at sænke udledningerne, mens han sideløbende har inkorporeret andre grønne tiltag på sit landbrug, fortæller miljøsagsbehandler ved Nordfyns Kommune, Dennis Carlsen.

På sit landbrug har Lars Iversen blandt andet fået målt sit landbrugs samlede klimaaftryk, lavet overvågning af sine køer, så de bliver mere fodereffektive og få lavet forbedringer, der har sænket elforbruget. Tilsvarende er der på markerne skabt flere områder, der har forbedret biodiversiteten.

– Jeg er selvfølgelig glad for at modtage prisen. Landbrugssektoren er nødt til tage klima, miljø og grøn omstilling seriøst. Min erfaring er, at det kan lade sig gøre at forbedre klimaregnskabet og skabe resultater ret hurtigt. Det inspirerer mig til at arbejde endnu mere med det, så vi kan komme nærmere klimamålene. Både specifikt for mit landbrug, men også for resten af fødevaresektoren generelt, lyder det fra Lars Iversen.

Engageret i den grønne dagsorden

70 procent af kommunens areal er landbrugsjord, og landbruget fylder meget i kommunens grønne dagsorden. Derfor glæder det også formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune, Anders Thingholm (C), som overrakte prisen, at den går til en landmand.

– Det er ikke bare én enkelt indsats, der er gør, at Lars modtager prisen. Han har i længere tid engageret sig i kommunen, hvor han sidder i Det Grønne Råd og Klimarådet. Så er han en rigtig god repræsentant for landbruget her på Nordfyn, hvor han vil gerne gå forrest og være med til at finde initiativer i en tid, hvor der er et stort pres på landbruget, siger Anders Thingholm (C).

Ifølge Lars Iversen er den grønne omstilling for landbruget er nødvendig for, at landbrugssektoren kan eksistere i fremtiden. For Lars Iversen handler det også om mere end erhvervets overlevelse.

– Vi skal kunne omstille os i landbruget, og det er en svær opgave, men ikke umulig. Vi skal sikre en stærk landbrugs- og fødevaresektor i fremtiden, og så handler det for mig også om, at vi er med til at sikre en ordentlig klode til vores fremtidige generationer, siger Lars Iversen.

FOTO: Nordfyns Kommune

Fakta: Nordfyns Kommunes Miljøpris

Nordfyns Kommunes miljøpriser uddeles hvert år til dem, der har gjort en særlig indsats for miljøet i det forgangne år. Vinderne af miljøprisen vil være den virksomhed, skoleklasse/institution og frivillige, der i det forgangne år har vist et særligt initiativ for at beskytte miljøet på Nordfyn.

Dette vurderes ud fra:

  • Effekt for miljøet – at der er en målbar effekt på kort eller lang sigt for en miljømæssig problemstilling, som er relevant i det nordfynske område.
  • Engagement fra virksomheden, skolen/institutionen og frivillige – at initiativet understøtter fællesskabet, og sker gennem samarbejde såvel internt som eksternt.
  • Opfindsomhed – at initiativet er nemt, smart, nytænkende eller noget helt andet samtidig med at det har en effekt for det liv, der leves på Nordfyn.