Mulighed for frivillige BNBO-aftaler udløber til nytår

Et enigt Folketing vedtog 21. maj lovforslaget om forbud mod at bruge sprøjtemidler i de boringsnære beskyttelsesområder. Loven træder i kraft 1. juli, men man kan fortsat frem til udgangen af 2024 indgå en frivillig aftale. Hvis ikke kan kommunerne give påbud fra 1. januar 2025.

Den nye lov indebærer, at kommuner er forpligtet at give påbud til lodsejere, der har drikkevandsboringer, hvis disse ikke har indgået en frivillig aftale om BNBO’erne. Da det for kommunerne vil tage tid at udarbejde påbuddene, betyder det for lodsejerne, at man indtil udgangen af året kan indgå frivillige aftaler.

Med det vedtagede lovforslag forpligter miljøminister, Magnus Heunicke (S), kommunerne til at udstede påbud til lodsejere om sprøjtestop ved BNBO’er, hvis det ikke er lykkedes at indgå en frivillig aftale om sprøjtestop, og der er risiko for forurening. Muligheden for at udstede påbud om sprøjtestop har kommunerne haft, dog er dette sjældent blevet brugt.

Fra L&F Centrovice opfordrer man derfor medlemmerne til at indgå de frivillige aftaler inden årets udløb. Her har man selv indflydelse på udformningen af områder og alternative løsninger til de aftaler, der indgås mellem vandværker og landmændene. I 2025 bliver aftalerne lavet på kommunernes betingelser, dog stadig med kompensation.

Holdningen fra L&F Centrovice har hele tiden været, at man bør indgå en frivillig aftale, hvor man selv sidder med ved bordet og er med i arbejdet om en aftale vedrørende BNBO. Skulle man opleve, at ens kommune eller vandforsyning ikke er imødekomne, så bør man som medlem af L&F Centrovice tage kontakt til bestyrelsen.