Minister gæstede velbesøgt generalforsamling: – Fyn er fuld af virkelyst og vilje til nytænkning

Med 230 forhåndstilmeldinger, var det en stuvende fuld generalforsamling, som onsdag aften blev afviklet i L&F Centrovice. God mad og fællessang blev efterfulgt af ministerbesøg, ledelsesberetning, regnskabsgodkendelse og valg til bestyrelsen.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) talte som den første ved generalforsamlingen 2023.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) gik på talerstolen som den første, og her lagde han ud med at rose fynsk landbrug for evnen til at søge løsninger.

– Fyn er fuld af virkelyst og vilje til nytænkning, og det er det, der skal til, konstaterede ministeren, inden han bl.a. adresserede bekymringerne for en kommende CO2-afgift.

– Der skal mange forskellige løsninger til, hvis vi skal nå i mål, og der vil en CO2-afgift være et af de redskaber, som bliver taget i anvendelse. Men det skal være en balanceret afgift, og den skal implementeres på den rigtige måde, sagde Jacob Jensen.

Han henviste til, at det i regeringsgrundlaget er aftalt, at en CO2-afgift ikke må koste dansk landbrug på konkurrenceevnen, ligesom den ikke må være medvirkende til, at produktion og arbejdspladser sendes ud af Danmark.

Hvis vi kan gøre det klogere, skal vi selvfølgelig gøre det

Fødevareministeren anerkendte også L&F Centrovices arbejde i forhold til indsamling af eksempler på meningsløse regler og uforståelig lovgivning.

– Jeg har kunnet læse i Landbrug Fyn, at I har nogle eksempler med til mig. Det havde jeg sådan set også regnet med og set frem til. For det er en af mine mærkesager, at vi skal have fundet en ny og bedre balance i regnearkene, så det bliver lettere at være landmand, lød det fra ministeren.

Jacob Jensen blev derefter præsenteret for flere beretninger om uforståelige regler fra de fremmødte, ligesom formand Torben Povlsen fysisk kunne overrække ministeren de første fire konkrete eksempler på unødigt bureaukrati.

– Når vi inviterer fødevareministeren ind, og vi kan levere på de ting, han beder om, ligesom vi gør med eksempler på ”bøvl”, som gør det besværligt og dyrt at være landmand, så spiller vi konstruktivt med, og det har betydning for samarbejdet, siger Torben Povlsen.

En vellykket aften

Det var da også en tilfreds formand, der efter valget til bestyrelsen kunne konstatere, at opbakningen fra generalforsamlingen var intakt.

– Det har været en succesfuld aften for os med så mange tilmeldte til generalforsamlingen. En god indledning af ministeren, deltagelse fra tre borgmestre, den finansielle sektor, følgeerhverv og bestyrelsen i Odense Fjord Samarbejdet. Det sender et stærkt signal.

– Der var i det hele taget en rigtig god debat og stemning, sagde Torben Povlsen.

Han lagde i sin formandsberetning vægt på, at det forgangne år har været præget af usædvanlig stor uforudsigelighed og et meget højt aktivitetsniveau.

Et aktivitetsniveau, som sammen med et betydelig svagere økonomisk resultat fra Velas, er en af flere årsager til, at L&F Centrovice kommer ud af året 2022 med et negativt resultat i størrelsesordenen 1,36 millioner kroner efter skat.

Et resultat, som var mindre end budgetteret.

– Selvfølgelig skal vi bestræbe os på, at vores økonomi er i orden, men med den stærke økonomi vi har, så er det, det arbejde, vi leverer, der tæller. Vi tager i bestyrelsen det med fra i aften, at vi fortsat skal være en aktiv bestyrelse, og at vi skal blive ved med at gøre et seriøst stykke arbejde for, at det bliver bedre at være landmand på Fyn og i Danmark, lød det fra Torben Povlsen.

Genvalg til bestyrelsen, opbakning til en styrket ungeindsats – og nyt fra Bruxelles

Det blev under punktet eventuelt blandt andet drøftet, hvordan L&F Centrovice fremover kan arbejde videre med at inddrage og aktivere næste generation i arbejdet med at udvikle landbruget.

Generalforsamlingen udtrykte opbakning til bestyrelsen i forhold til netop arbejdet med at invitere de unge ind i foreningen, og flere af de unge medlemmer tilkendegav et ønske om at engagere sig i det videre arbejde.

Det blev til genvalg til de fire bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, og dermed er sammensætningen af bestyrelsen i L&F Centrovice uforandret efter året generalforsamling.

Europaparlamentsmedlem Asger Christensen (V) sluttede aftenen af med bl.a. at fortælle, at fødevareforsyningssikkerhed i lige nu står øverst på dagsordenen i Bruxelles. Han forsikrede, at danske parlamentarikere sidder med omkring bordet, og at der dermed er gode muligheder for at påvirke udviklingen til fordel for dansk landbrug.