En selvfølge at landbruget deltager i Klimafolkemødet

I flere debatter og oplæg til Klimafolkemødet i Middelfart sad landbruget med på tilskuerrækkerne, hvorfra der blev budt ind med viden, erfaringer og initiativer.

L&F Centrovice og de andre foreninger bag Velas repræsenterede landbruget ved Klimafolkemødet, og bidrog aktivt til flere debatter og oplæg. Det var første gang, at landbruget deltog med egen stand, og nu er kimen lagt for fast deltagelse fremover.

34.000 besøgende på tre dage fik det til at summe på Klimafolkemødet i Middelfart der blev afholdt 31. august til 2. september. Klimafolkemødet giver virksomheder, politiske partier og foreninger mulighed for at fremlægge deres egne bud på klimaløsninger.

Noget, der gik igen i næsten alle debatter og oplæg i det fyldte program på Klimafolkemødets 15 scener, var landbruget.

– Der var og er et stort fokus på landbruget, fødevare- og energisektoren i hele debatten om fremtidens klimaløsninger. Derfor er det vigtigt, at vi med vores tilstedeværelse kan give svar på tiltale. Det gjorde vi år, og det var flere kritikrettere ikke klar til, men ikke desto mindre fik vi rykket på opfattelsen blandt flere. Vi involverede os i konstruktive debatter, som gjorde op med en del misforståelser, og vi fik sat en streg under, at vi har sat sejlene frem mod 2030, siger formand for L&F Centrovice, Torben Povlsen.

Udover at deltage i de mange debatter og oplæg, viste landbruget også sin tilstedeværelse med eget telt, hvor besøgende kunne stille spørgsmål og få en samtale i øjenhøjde. Tilbagemeldingen fra de fleste var positive, og det er værd at tage med, at flere ikke kendte til landbrugets arbejde med den grønne omstilling.

Debat gav opmærksomhed

Fredag formiddag repræsenterede Torben Povlsen dansk landbrug, da han deltog i en debat med Alternativets Franciska Rosenkilde. En god og konstruktiv debat, der fik gjort op med misforståelser fra begge sider, og som tiltrak megen opmærksomhed fra folk. Så meget at flere måtte stå uden for teltet og forsøge at få et glimt af debatten.    

Der var godt humør, og der blev gjort op med flere misforståelser mellem landbruget og Alternativet.

Vi kom med viden, erfaringer og initiativer fra vores erhverv, og vi er positive over modtagelsen, og hvormed vi blev hørt i debatterne.

Torben Povlsen

Udover at være hovedperson i debatter blev der også deltaget fra tilskuerrækkerne. I en dialog om udformningen af fremtidens erhvervsuddannelser lagde Karsten Hønge, SF, vægt på vigtigheden af at kunne tiltrække unge til uddannelserne. Her blev det fra tilskuerrækkerne sagt, at staten bør se på landbruget, som i de sidste år har oplevet stor tilslutning af unge, som gerne vil fremtidens fødevare- og landbrugserhverv.

Dan Jørgensen, soc.dem., noterede selv landbrugets tilstedeværelse og rettede henvendelse i en debat, hvor der var særlig vægt på fremtidens fødevarer og hele debatten om mere plantebaseret kost. Her var ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitiks budskab, at man ikke skal halvere dyreproduktionen, for at skære på udledningerne. Man skal derimod lade Danmark være inspirationsland for resten af verdens fødevareproduktion.

Stort udbytte

Det stærke fremmøde af repræsentanter fra landboforeninger bag og fra Velas selv var tydeligt at se på alle tre dage til Klimafolkmødet. Med t-shirts påtrykt teksten Vi dyrker ikke kun jorden. Vi dyrker fremtidens klimaløsninger, var landbruget tydeligt at spotte.

– Jeg er glad for, at vi deltog i Klimafolkemødet, for når vi hørte debatterne, fyldte landbrugets udledninger meget. Derfor er det vigtigt, at vi kan bidrage til debatterne ved at fortælle om vores initiativer. Vi oplevede også, at få en debat med nogen, som godt kan forstå problemstillingerne, når vi forklarer det, lyder det fra Nis Hjort, formand for Velas og Vejle-Fredericia Landboforening.

Christian Jensen, formand for Landboforeningen Kronjylland giver ligeledes udtryk for sin oplevelse.

– Vi skal være en konstruktiv del af debatten, og det var vi på Klimafolkemødet Jeg talte flere gange med nogen, der rent faktisk lyttede til det, vi fortalte om landbrugets grønne omstilling. Mange ved ikke, hvad vi er, og hvad vi gør. For 50 år siden havde mange aner i landbruget, men det er helt anderledes nu, og derfor er det vigtigt, at vi kommer ud og har dialogen. Jeg tror, at vi deltager igen næste år, for klima er lige med landbrug, og vi arbejder for at forbedre rammevilkårene for vores erhverv, siger Christian Jensen

Oplevelserne fra Klimafolkemødet samt udbyttet skal nu vurderes, men der er ingen tvivl om, at landbruget til næste år også vil være repræsenteret på Klimafolkemødet.

– Årets folkemøde viste det store potentiale, der ligger i at være med. Det vil vi udvikle mere på til næste år, så vi kan få det bedst mulige ud af vores deltagelse – både i vores stand men også i vores deltagelse ved oplæg og debatter. Selvom vi ikke kunne være med til alle debatter, ydede landbruget et godt tryk der, hvor vi var. Vi kom med viden, erfaringer og initiativer fra vores erhverv, og vi er positive over modtagelsen, og hvormed vi blev hørt i debatterne. Det er uden tvivl et stærkt og konstruktivt arrangement, som vi skal lægge flere kræfter i de kommende år, lyder det fra Torben Povlsen.