Landbruget sætter dagsorden under overskriften ‘Dyrk Mulighederne’

Debatten om landbrugets muligheder for at levere på de nationale klimamål har fyldt en hel del siden Landbrug & Fødevarers offentliggørelse af erhvervets egen klimaplan for to uger siden – også i mediebilledet lokalt og regionalt.

Næstformand i L&F Centrovice, Lars Iversen, åbnede i den forgange uge bedriften for lokale og regionale medier, som fik et indblik i aktuelle og helt konkrete udfordringer og muligheder i forhold til at opnå fremtidige CO2-reduktioner. Her er Lars Iversen “på forsiden” hos TV 2/Fyn. Du kan finde og læse artiklen her.

Hensigten med planen har da også hele tiden været at sikre landbruget en tydeligere stemme i den politiske debat om investeringer og virkemidler kontra en høj og ensartet CO2-afgift – og i den forbindelse at få slået fast, at landbruget både vil og kan levere på det meget ambitiøse mål om en samlet reduktion svarende til 7,4 millioner ton CO2 årligt.

Meget af det, er lykkedes.

Omtale i lokale og regionale medier

Klimaplan 2030 blev nemlig offentliggjort samtidig med, at en større temakampagne rullede på tværs af platforme hos de lokale medier Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og TV 2/Fyn.

Medierne valgte blandt andet at dykke ned i de udfordringer, som de fynske kvægbønder står overfor i forhold til at nå i mål på klima.

Det blev til denne reportage fra næstformand Lars Iversens bedrift på Nordfyn.

Formand for økologisektionen under Landbrug & Fødevarer, Hans Erik Jørgensen, fik samtidig besøg af TV 2/Fyn til en snak om bedriftens klimaregnskab, udfordringer og muligheder for dens svineproduktion og til en demonstration af bl.a. den nyerhvervede og solcelledrevne markrobot.

Både indslaget og den efterfølgende politiske debat kan ses eller genses her.

De rigtige forudsætninger

L&F Centrovice har siden blandet sig i debatten med dette indlæg bragt i Fyens Stiftstidende med det tydelige hovedbudskab, at landbruget allerede har taget udfordringen på sig og således også har vist, at opgaven med at levere på klimamålene ikke er noget, man tager let på.

– Der er ingen snuptagsløsninger, og det er ikke noget, der går over af sig selv. Klimaudfordringerne skal adresseres. Den gode nyhed er til gengæld, at vi kan lykkes med det sammen. Hvis landbruget sikres de rigtige forudsætninger vel at mærke, indleder formand Torben Povlsen.

Det budskab var også et omdrejningspunkt, da World Farmers’ Organisation for nylig holdt generalforsamling i Sydafrika, og Danmark fik mulighed for at præsentere hovedlinjerne i Klimaplan 2030.

Planen er således også blevet både bemærket og anerkendt udenfor landets grænser.