Klimaplan 2030: – Viser med al tydelighed, hvor langt vi er kommet

Landbrug & Fødevarer har for nylig offentliggjort den længe ventede Klimaplan 2030. Planen er særdeles opmuntrende læsning, da den som det vigtigste slår fast, at jo – det kan godt lade sig gøre at levere på det meget ambitiøse reduktionsmål på 7,4 millioner ton CO2 årligt – også uden, at landbruget pålægges en ensartet CO2-afgift.

Landbrug & Fødevarer har netop offentliggjort den længe ventede Klimaplan 2030.

Planen indeholder et omfattende virkemiddelkatalog med omkring 30 forskellige typer initiativer i form af f.eks. udtagning af lavbundsjorde, foderadditiver, pyrolyse, linespil, klimaoptimeret gødningsanvendelse, staldteknik og nitrifikationshæmmere. 

Det samlede katalog har ifølge beregningerne, som er lavet af Seges Innovation, potentiale til at kunne sikre en samlet reduktion på mellem 6,7 og 9,3 millioner ton CO2 årligt. 

– Klimaplan 2030 viser dermed med al tydelighed, hvor langt vi allerede er kommet. Den viser, at vi har alle muligheder for at nå i mål, hvis landbruget sikres forudsætningerne for at gøre, hvad der skal til, siger formand for L&F Centrovice, Torben Povlsen.

Det er i det hele taget L&F Centrovices opfattelse, at klimasuccesen i høj grad afhænger af, at landbrugets økonomi ikke ødelægges af en unødigt høj CO2-afgift og af, at myndighederne sikrer gnidningsfri sagsbehandling og let adgang til tilladelser til anvendelse af ny teknologi og nye virkemidler.

– Det bliver ikke lige let for alle dele af landbruget, men der er ikke andet at gøre, end at spille konstruktivt med, og det er præcis det, vi i landbruget er i gang med også hos L&F Centrovice, siger formanden. 

Klimaplan 2030 har foreløbig været omtalt i denne artikel bragt i Berlingske Tidende og i dette debatindlæg hos Altinget.