Jagtsæsonen nærmer sig: Trykjagt på dåvildt

Dåvildt er stadig et stort problem på Fyn, og derfor er den kommende jagtsæson en kærkommen mulighed for fornyet fokus på at regulere bestanden.

I L&F Centrovice opfordrer vi derfor alle medlemmer til at slå sig sammen i berørte områder og holde fælles trykjagter. Jo større områder, jo bedre og gerne på 2000 ha områder.  

Problemet med skader fra dåvildt er særligt stort på Nordfyn, Midtfyn og Langeland. Flere oplever, at dåvildt ødelægger afgrøderne, fordi de enten spiser eller tramper dem ned. Det ovenstående billede viser netop det på en majsmark.

Derfor er det også vigtigt, at vi skal stille krav til jægerne, der bruger ens arealer, så de kan være med til at regulere bestanden. Det er også en mulighed af melde sig ind i det lokale hjortelav og på den måde få lokal indflydelse ved at gå i dialog med jægerne.