Havmiljøkonference: Stor interesse for Odense Fjord-samarbejdet

Mandag den 27. september mødte Torben Povlsens oplæg om Odense Fjord-samarbejdet stor interesse til Havmiljøkonferencen i Skælskør. 

Til Havmiljøkonferencen i Skælskær mandag den 27. september fik formanden for L&F Centrovice, Torben Povlsen, samt Rasmus Ankerstjerne, fra Odense Fjord-samarbejdets sekretariat, mulighed for at fortælle om projektet, der kommer til at forbedre Odense Fjords økologiske tilstand.

Blandt publikum var der god respons samt interesse for samarbejdet. Der blev blandt andet spurgt ind til, hvordan det er lykkes at samle så mange forskellige interessenter i projektet. 

Konferencen var arrangeret af Slagelse Kommune og KIMO Danmark (Kommunernes internationale miljøorganisation), som med sine 18 medlemskommuner arbejder for at mindske forurening samt forbedre havmiljø og kystvande.