Generalforsamling: Stor politisk aktivitet og nyt ungt bestyrelsesmedlem

L&F Centrovice har investeret markant i politisk arbejde i 2023 for både klimaet, vandplaner og i at sikre en stærk fødevareklynge i Danmark. Foreningen har også et stort fokus på de unge i erhvervet, og til årets generalforsamlingen blev et ungt medlem valgt til bestyrelsen. 

Det kræver hårdt arbejde at gå forrest i klimakampen, sikre vandplaner og samtidig bevare og udvikle en stærk, dansk fødevareproduktion i fremtiden. Og det koster penge. Det viser 2023-regnskabet fra L&F Centrovice, der kommer ud af året med et underskud på 897.612 kr.

”2023 var et år, hvor det politiske arbejde fortsatte på højt niveau. Årsresultatet lever ikke op til forventningerne, men accepteres med øje på de stærke politiske aktiviteter og strategiprocessen i Velas,” siger formand Torben Povlsen og tilføjer: 

”L&F Centrovice går forrest og skaber nye muligheder på både vandmiljø og klima og bliver igen og igen fremhævet som det gode eksempel. Det gælder blandt andet i forhold til vandmiljøet med Odense Fjord-samarbejdet, der i 2023 søgte om kystvandråd, og det gælder i forhold til det nytænkende klimasamarbejde med Assens, Middelfart og Nordfyns kommuner, som nu er blevet til et samlet klimapartnerskab med alle kommuner på Fyn. Oven i det skal vi sikre fair forhold for landbruget, så vi også i fremtiden har en stærk fødevareproduktion i Danmark.”

Nyt ungt bestyrelsesmedlem

Til årets generalforsamling blev der også præsenteret et forslag til ændringer i foreningens vedtægter, der vil gøre, at unge medlemmer under 40 år med relation til primær- og følgeerhverv,og som ikke selv driver landbrug, optages som aktive medlemmer i kategorien Ung Aktiv. Antallet af bestyrelsesmedlemmer vil også udvides med op til to medlemmer fra Ung Aktiv. 

Forslaget mødte fuld opbakning fra salen, og efter vedtagelsen blev 29-årige Natasja Skovgaard valgt til bestyrelsen. Hun er uddannet produktionsleder fra Dalum Landbrugsskole, suppleret med en PBA i jordbrug med speciale i økonomi fra UCL. Til daglig arbejder Natasja Skovgaard i kontoret ved Egekærslund A/S Maskinstation syd for Odense.

”Som ungt medlem vil jeg gerne vise, at det kan betale sig at være med i det politiske arbejde. Og så er det også godt med noget diversitet i bestyrelsen, så der kan banes vejen for, at andre unge også ønsker at være en del af foreningen og bestyrelsen,” lyder det fra Natasja Skovgaard. 

Bestyrelsen i L&F Centrovices består efter valget 2024 af: Peter Høj, Lars Iversen, Torben Povlsen, Mads West, Carsten Hedegaard, Finn Eskelund Andersen, Natasja Skovgaard, Martin Boe Madsen, Henrik Terp og Hans Jakob Clausen
Bestyrelsen i L&F Centrovices består efter valget 2024 af: Peter Høj, Lars Iversen, Torben Povlsen, Mads West, Carsten Hedegaard, Finn Eskelund Andersen, Natasja Skovgaard, Martin Boe Madsen, Henrik Terp og Hans Jakob Clausen

Aftenen sluttede med debat og dialog om Landbrugets grønne omstilling i samspil med kommunerne, hvor direktør i L&F, Flemming Nør-Pedersen, cheføkonom Martin Brauer, L&F, sektordirektør for planteproduktion i L&F Peter Nyegaard Nissen, Langelands borgmester Tonni Hansen og Faaborg-Midtfyns borgmester Hans Stavnsager debatterede den grønne omstilling, arbejdet i den grønne trepart og Svarer-modellerne i kommunerne med landbruget som en vigtig del af løsningen.