Fynsk landmand med lokalt succesinitiativ: Samler CO2 op fra sin gylle

På Nordfyn er landmanden Lars Storm godt på vej mod en klimaneutral svineproduktion. Ved hjælp af et anlæg samler de metangassen fra gyllen og fjerner den næsten. Et pilotprojekt der indtil videre viser sig at give en kæmpe klimabesparelse.

Lars Storms gyllelagune

Lars Storm, der driver en svineproduktion på 1050 årssøer, kunne ofte se gaspukkel af metan ophobe sig i sin 7000 kubikmeter store gyllelagune.

Han tænkte, at der måtte kunne gøres noget ved alt det metan. Derfor tog han sagen i egen hånd og ringede til en virksomhed, der specialiserer sig i anlæg, der kan indvinde og uskadeliggøre den metan, som kommer fra landbrugenes gylleopbevaring.

– Projektet med Deponigas ApS har indtil videre været en spændende rejse. Jeg sparer årligt 1.000 tons CO2-ækvivalenter, der ved hjælp af anlægget bliver uskadeliggjort. Det er en god fornemmelse, at jeg ved hjælp af vores lokale initiativ kan være med til at foretage en grøn omstilling af landbruget, lyder det fra Lars Storm, der driver landbruget Storm Nordgaard på Nordfyn.

Hjælp fra højtavanceret teknologi

Helt konkret suges gassen via slanger fra Lars Storms gyllelagune og gylletank ind gennem en beholder, der renser gassen for svovl. Herefter bliver metanen omdannet til CO2 og brændt af i en fakkel. Det giver en stor klimabesparelse, da CO2 påvirker drivhuseffekten 23 gange mindre end metan.
Men klimabesparelsen kunne blive endnu bedre, hvis den overskydende gas, der brændes af i faklen, blev omdannet til el. 

– Deponigas har en løsning, der faktisk er i stand til at omdanne den overskydende gas til EL. Den løsning arbejder vi lige nu med at få etableret på gården her. Og som elpriserne ser ud lige nu, bliver det en stor fordel, når vi på sigt vil kunne få halvdelen af vores strøm til bedriften fra sådan et anlæg, lyder det fra Lars Storm. 

En metode der kan bane vejen for landbruget

Projektet er selvfinansieret og kører indtil videre som et pilotprojekt. Konceptet fra Deponigas ApS er tiltænkt de landbrug, hvor ejerne kan opsamle metanen, hvis ikke der er eller påtænkes traditionelt gårdbiogasanlæg eller gyllen leveres til biogasfællesanlæg.

På den nordfynske gård, bliver der løbende lavet dataopsamling, så de kan følge mængde og kvalitet af det indvundne og uskadeliggjorte metan. Formålet med projektet er at dokumentere, hvordan det lavpraktiske og forholdsvist omkostningslave anlæg kan hjælpe gården her og andre husdyrproducenter på vej til en klimaneutral produktion.

– Det er jo fantastisk, hvis projektet her kan vise sig at blive en inspiration for andre danske landbrug til at blive mere klimaneutral. Regnestykket er let at lave. På gården her sparer jeg årligt 1000 ton CO2-ækvivalenter, og med 1000 søer er det rundt regnet ét ton CO2 pr. sø. Og med godt én million søer i Danmark, er der mildt sagt et kæmpe potentiale, afslutter Lars Storm.