EP-kandidat blev klogere på markdrift og kvægbrug forud for valget.

Kandidat til Europa-Parlamentet for Moderaterne, Stine Bosse, har været på besøg hos to fynske landmænd for at blive klogere på blandt andet den teknologiske udvikling og de klimareducerende tiltag.

Solen skinnede, himlen var så blå som EU-flaget, og rapsmarkerne lyste op, da Stine Bosse besøgte de fynske landbrug. Besøget er en del af flere, hvor L&F Centrovice inviterer politikere på bedriftsbesøg. Formålet er at styrke samtalen mellem landbruget og politikerne, og vise at landbruget arbejder målrettet i den grønne omstilling.

Dyrker jorden pløjefrit

Turens første besøg var hos Henrik Terp, som er bestyrelsesmedlem i L&F Centrovice. Han fortalte Stine Bosse om Conservation Agriculture eller reduceret jordbehandling, som er den måde, han dyrker jorden på. I 2001 begyndte Henrik Terp at dyrke sine jorde pløjefrit og efter Conservation Agriculture principper. Hvad der i første omgang var et forsøg på at reducere omkostninger, viste sig at medføre større udbytter, mere tørkeresistente jorde og store gevinster for natur og biodiversitet.

”Tiden udvikler sig, og vi skal hele tiden udvikle os med den. Jeg er rigtig glad for, at jeg fik mulighed for at fortælle Stine Bosse om den måde, vi dyrker jorden på her hos os, og hvad den gør for klimaet. Jorden bliver mere modstandsdygtig overfor tørke, hvilket bliver mere og mere aktuelt med klimaforandringerne. Mine marker kan undvære mellem 35 og 40 mm regn i sommerperioden sammenlignet med konventionelt dyrkede marker. Derudover sprøjter jeg mindre, fordi jeg bibeholder de nytteinsekter, der hjælper med at skabe balance,” siger Henrik Terp.

Stor interesse for den teknologiske udvikling

Stine Bosse var især interesseret i den teknologiske udvikling i landbruget. Turens næste besøg gik til landbruget Christiansborg, hvor hun besøgte ejer Carsten Hedegaard, som også er bestyrelsesmedlem i L&F Centrovice, medlem af bestyrelsen i Fynsk Kvæg, og af Landbrug & Fødevarers sektorbestyrelse for kvæg. Han fik vist og forklaret mange af de tiltag, der er foretaget på landbruget, hvor 675 malkekøer producerer otte millioner kg mælk om året, samtidig med at flere tiltag som LED-lys, varmegenvinding fra mælketanke, som giver varme til staldene, har bidraget positivt til landbrugets klimaregnskab og resulteret i en årlig besparelse på 80.000 kWh.

”Jeg er glad for, at jeg fik lov til at vise min bedrift frem til Stine Bosse og fortælle om de virkemidler, vi benytter os af. Det er vigtigt for landbruget og os som landboforening, at vi fortæller politikerne, hvad vi foretager os af klimareducerende tiltag. Til mødet med Stine Bosse fik jeg leveret mine budskaber, og det er vigtigt, at vi taler med de politikere, der ikke mener, at landbruget gør nok i den grønne omstilling. Vi skal have politikerne til at forstå, at vi arbejder målrettet med den grønne omstilling – helt uden en CO2-afgift,” sagde Carsten Hedegaard.