Delegeretmøde 2023 – Fremtidens Landmand

Årets tema var Fremtidens Landbrug, og der var mange emner at tage fat i. L&F Centrovice var repræsenteret med 17 delegerede og deltog i debatten med oplæg fra talerstolen om lokalbaserede vandplaner, carbon farming og klimapartnerskaber. På scenen var også fire af landets ministre, som skulle forholde sig til nogle de store knaster: CO2-afgift, iltsvind og generationsskifte.