De vigtigste emner til folketingsvalget

Mens vi venter på, at der udskrives folketingsvalg, er valgkampen allerede begyndt. Her er L&F Centrovices bud på, hvad der er vigtigt at huske i valgkampen.

Med den nuværende situation i Ukraine er det en meget dårlig idé at tage produktiv landbrugsjord ud af drift for at braklægge. Jorden kan bidrage til at afbøde den fødevarekrise, som kan føre til øget mangel på mad i nogle områder, og voldsomme prisstigninger i vores del af verden. Ikke fordi, vi skal glemme den grønne omstilling, men fordi vi har en krig i Europa med vidtrækkende konsekvenser, som gør, at vi må tænke og agere anderledes. 

Desuden er det vigtigt, at vores administration og systemer skal kunne følge med, når vi laver grøn omstilling af fødevaresektoren. Det tager for lang tid at få godkendt projekter som skovrejsning, udtagning af lavbundsjord og andre virkemidler, som ikke påvirker dyrkningsfladen. Administrationen og systemerne skal være mere effektive. Der er allerede flere gode tiltag på bordet – blandt andet den nye landbrugspakke, tidligere landbrugsreformer og den nye landbrugsreform fra EU, som vil udvide den grønne omstilling i sektoren. Flere af initiativerne er gode og vi er klar til at udtænke nye løsninger, så vi kan bidrage positivt til den grønne omstilling.   

Derudover mener vi, at en dansk særskat på landbrugets biologiske processer ikke kun vil skade dansk landbrug, men hele fødevareerhvervet, hvilket vil påføre den finansielle sektor og hele vores samfunds markante tab. Vi skal i mål med et bedre klima, men afgifter er en gammeldags metode til adfærdsændringer, og det vil møde stor modstand. Man kan ikke lave adfærdsændringer i et helt erhverv, der konkurrer med andre lande om at lave fødevarer, ved at lægge flere byrder i rygsækken. Vi skal gå en anden vej. Hvis vi bruger mindre pisk og mere gulerod, når vi hurtigere og bedre i mål.