Video: Stort lokalt arbejde for at skabe sundt vandmiljø

Torben Thomsen er en af de fynske landmænd, der har fået etableret et minivådområde til gavn for vandmiljøet. Minivådområdet er blot et af flere lokale redskaber, der kan have en positiv indvirkning på vandmiljøet.

“Jeg fik etableret mit minivådområde i 2019. Allerede fra begyndelsen fik jeg god hjælp fra min oplandskonsulent til at afgrænse området, og i dag fungerer minivådområdet lige efter hensigten”, fortæller den fynske landmand, Torben Thomsen.

Minivådområdet fylder 4.200 kvadratmeter og fungerer i teorien som et naturligt rensningsanlæg, der har en positiv betydning for vandmiljøet i området. Der var nemlig tale om et stykke jord, som ikke egnede sig til alm. planteproduktion, men som til gengæld egnede sig til minivådområde, hvor naturen kunne få lov at blomstre, samtidig med at det ville have en betydning for vandmiljøet.

Eksemplet fra Fyn viser netop, at de gode resultater opnås, når de lokale landmænd med deres viden involveres i processen.

Større samarbejde med oplandskonsulenterne

Oplandskonsulenternes arbejde går ud på at skabe de helt rigtige forudsætninger for den enkelte landmand. Oplandskonsulenten skal ikke beslutte, hvad der skal ske, men kommer derimod med en værktøjskasse af muligheder, som den enkelte landmand kan lade sig inspirere af.

Helt konkret foregår det ved, at oplandskonsulenterne samler landmændene for at se på mulige miljøtiltag i deres lokale område. Ved at tænke kollektivt bliver landmændene hinandens inspiration, og det er netop hele ideen med det tætte samarbejde. På den måde bliver der skabt en effektiv vandmiljøindsats.

Udover minivådområder kan lokale virkemidler som vådområder og lavbundsprojekter også nævnes.

I videoen her kan du høre meget mere om arbejdet for et bedre vandmiljø.