Stort fremmøde til medlemsmøde om BNBO

Mandag aften inviterede landboforeningen L&F Centrovice til medlemsmøde om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

På mødet kunne medlemmerne høre, hvad aftalen bag BNBO-aftalen bygger på, og hvordan man som lodsejer kan gå til opgaven med frivillige aftaler.

Blandt talerne på mødet var Søren Thorndal Jørgensen fra Landbrug & Fødevarer. Sørens oplæg omhandlede, hvordan man som lodsejere kan forberede sig på en god proces. Samtidigt blev en række myter om mulighederne for økologi og diverse andre løsninger drøftet.

Efterfølgende talte Maja Klaaborg Jensen fra foreningssekretariatet i Velas om det fynske arbejde med særlig fokus på forskellen mellem indsatsplaner og BNBO. Til sidst fortale Anne Slot fra Velas’ BNBO-team om muligheder og udfordringerne for lodsejerne i forbindelse med at lande en frivillig aftale med vandværker og kommuner.

Dialog og konstruktivitet giver bedste løsninger

Fra 1. januar 2023 er det forbudt at bruge pesticider i de 5500 områder, som er udpeget. Indtil da har de berørte lodsejere mulighed for sammen med vandværket og kommunen at forhandle en frivillig aftale og få erstatning på plads.

I L&F Centrovice er vi helt klar over, at landmændene bærer en stor del af ansvaret i forhold til at sikre vores grundvand. Derfor går fynsk landbrug også aktivt ind i arbejdet med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som er et område omkring en række udpegede grundvandsboringer. 

Det er vigtigt for L&F Centrovice og dets medlemmer at gå konstruktivt til opgaven samt med en stor faglighed bag beslutningerne. Derfor er det også særligt vigtigt, at de fynske landmænd som lodsejere har mulighed for at få indflydelse på, hvad der skal ske med de udpegede områder.