Se video: Teknologi går hånd i hånd med bæredygtighed

En af de bæredygtige tiltag på Ole Sørensens gård er den nye marksprøjte, hvis GPS-styring giver pote i forhold til klimaet.

Sidste år indkøbte Ole Sørensen en ny marksprøjte for at mindske overlap på marken samt spild til omgivelserne. Dette kan opnås, fordi sprøjten er GPS-styret samt lukker og åbner på dysseniveau.