Rent vand

Weekendavisen satte i denne uge fokus på debatten om vand og pesticider i deres artikel “Det rene vand”. De sætter fokus på Nina Cedergreens (professor i miljøtoksikologi ved Københavns universitet) arbejde med gift og pesticider i vandet. Hun mener, at der er et forkert fokus i den danske debat. Det farligste i drikkevandet er nemlig ikke pesticider, men andre skadelige stoffer som medicinrester, biocider fra maling og byggematerialer, skadelige stoffer i bildæk, plastblødgører i vandrør og evighedskemikaliet PFAS.  

En gennemsnitsdansker skal drikke over 1.000 liter postevand om dagen før de kan blive forgiftet af pesticidet DMS, mens man skal drikke 65 liter, for at blive forgiftet af arsen. Nogen pesticidrester er først farlige ved et indtag på 250.000 liter om dagen. Der er naturligvis ingen, som drikker så store mængder, men eksemplerne viser, at der er langt farligere stoffer i vandet end pesticider. Hun opfordrer til, at man naturligvis skal arbejde for renere vand, men at kampen mod pesticider ikke er nuanceret nok.  

Det kan have alvorlige konsekvenser, når vi kun måler på pesticider. Det kan lukke vandboringer, som i stedet må gå til andre steder uden pesticider, men hvor der er risiko for, at vandet fx indeholder arsen. Vandværkerne har sværere og sværere ved at finde rent vand og Cedergreen mener, at vi skal prioritere kampen mod de farligste stoffer, ikke blot pesticider.  

Læs hele artiklen her