Odense Fjord Samarbejdet udvider partnerkredsen

Vandmiljøtilstanden i Odense Fjord skal forbedres, og derfor er Odense Fjord Samarbejdet i gang med at skabe det store overblik, som skal finde de rigtige løsninger. Nu udvider samarbejdet partnerkredsen med Dansk Gartneri og FFV Energi & Miljø for at få endnu flere kræfter ind til arbejdet. Vandmiljøtilstanden i Odense Fjord skal forbedres, og derfor er Odense Fjord Samarbejdet i gang med at skabe det store overblik, som skal finde de rigtige løsninger. Nu udvider samarbejdet partnerkredsen med Dansk Gartneri og FFV Energi & Miljø for at få endnu flere kræfter ind til arbejdet. 

Odense Fjord Samarbejdet, der har til formål at skabe god økologisk tilstand i Odense Fjord i 2027, udvider fra 14 til 16 partnere. De nyeste parter i foreningen er gartnerierhvervets interesseorganisationen Dansk Gartneri og forsyningsselskabet FFV Energi & Miljø. 

De to organisationer bliver en del af et partnerskab mellem en række offentlige myndigheder, private virksomheder og organisationer, der sammen vil finde virkemidler til at forbedre vandmiljøtilstanden i Odense Fjord. 

– Det er en kæmpe opgave, vi står overfor med genopretningen af Odense fjord. Vi ønsker, at løsningen skal komme fra lokalmiljøet og derfor vil vi i Dansk Gartneri gøre vores for, at Odense Fjord i fremtiden kan blive den naturperle, den var engang, siger Mikael Petersen formand i Dansk Gartneri og fortsætter: 

– Dansk Gartneri er en uløselig del af Fyn og derfor kærer vi os om miljøet og naturen omkring os. Det er naturligt for os at indgå i samarbejdet om Odense Fjord og støtte op om den gode sag med at genoprette Odense Fjord. 

Den anden nye partner i Odense Fjord Samarbejdet er FFV Energi & Miljø, der forsyner Faaborg-Midtfyn Kommune med renovation, fjernvarme, spildevand og vand.  

– En stor del af Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor vi leverer forsyning, ligger i oplandet til Odense Fjord, og derfor er det også helt naturligt for os at tage del i arbejdet om at forbedre tilstanden i fjorden. Vi har løbende et fokus på at udvikle vores klima- og miljøindsatser, og vi har stort fokus på at begrænse vores udledning mest muligt, så vi kan medvirke til, at Odense Fjord opnår god økologisk tilstand igen, siger adm. direktør hos FFV Energi & Miljø, Christian Møller.  

Begge parter bidrager med en enorm viden og erfaring, som formanden for Odense Fjord Samarbejdet, Torben L. Povlsen, ser frem til at integrere i fællesskabet: 

– Vi arbejder udelukkende med en evidensbaseret løsningstilgang. Virkemidlerne skal være fagligt velfunderede, og vi vil kende virkemidlernes effekt, så vi kan sikre korrekt dokumentation af vores indsatser. Den grundlæggende tilgang er, at opgaven skal defineres lokalt. Derfor er det også naturligt at udvide partnerkredsen med organisationer, der har interesse i at forbedre vandmiljøet og gøre en forskel i lokalområdet – som tilfældet er med både Dansk Gartneri og FFV, siger Torben L. Povlsen.