Ny fødevareminister lagde vejen forbi Fyn

De store emner for dansk landbrug var på programmet, da SVM-regeringens fødevareminister, Jacob Jensen (V), lagde vejen forbi Vissenbjerg til et møde med L&F Centrovice. Flankeret af Venstres landbrugsordfører, Erling Bonnesen, var fødevareministeren på besøg for at tale med og lytte til dem, som arbejder inden for hans ressortområdet.

Fra venstre: Torben Povlsen (formand L&F Centrovice), Jacob Jensen (Fødevareminister, Venstre) og Erling Bonnesen (Venstres landbrugsordfører)

”Det er meget vigtigt for mig som fødevareminister at komme ud i landet og tale med og lytte på dem, der skal leve med den regulering, som regeringen og Folketinget beslutter. Det er vigtigt at bygge bro mellem Christiansborg og resten af landet,” skriver Jacob Jensen i et Facebook-opslag efter mødet. 

På mødet blev der både talt om BNBO, udvidelse af biogas, CO2-afgifter og det kommende arbejde med en samlet visionsplan for dansk landbrug og arealanvendelsen. L&F Centrovice påpegede blandt andet både udfordringer og løsninger i forbindelse med at komme i mål med frivillige BNBO-aftaler. Deadlinen for aftalerne nærmer sig, og der er en risiko for, at der ikke bliver lavet frivillige aftaler alle steder. Der er en velvilje blandt lokale aktører for at finde individuelle aftaler, som er tilpasset den enkelte BNBO, men i L&F Centrovice håber man, at tidsfristen kan blive forlænget. 

Et andet stort emne for mødet var også, hvordan landbrugssektoren indgår som en konstruktiv medspiller på nogle af de store samfundsudfordringer den nye regering skal forholde sig til. Her faldt snakken blandt andet på Odense Fjord Samarbejdet, bæredygtighed, klima og biogas.