Ny aftale om biogas

LBBL (Landbrugets Biomasseleverandør) har efter flere års arbejde nået en aftale, hvor landmændene selv ejer klimagevinsten, når de leverer biomasse

LBBL har med støtte fra L&F Centrovice arbejdet de seneste to år på at nå en aftale med energiselskaberne. Det er endt med en aftale, hvor landmændene i højere grad bliver tilgodeset i klimaregnskabet.  

Mere præcist betyder det, at den klimagevinst, der kommer ved at aflevere biomasse til produktionen af biogas, ejes af landmændene i stedet for energiselskabet. Og det er der flere gevinster ved. For det første skaber det gode vilkår for landmændene, og det bliver derfor nemmere og fordelagtig for flere landmænd at tilslutte sig ordningen, hvilket vil skabe mere dansk biogas. Vi har brug for mere dansk biogas, så vi kan løsrive os fra russisk gas og i højere grad blive selvforsynende.  

For det andet kan organisk affald, som er sorteret i husstandene indgå i biogasproduktionen. Ved at forbedre vilkårene, er der mulighed for at oprette flere biogasanlæg. Her kan de lokale landmænd stille sig til rådighed, så mere affald laves til biogas, hvilket igen styrker produktionen af dansk biogas. 

For det tredje får landbruget klimakreditter. Landbruget italesættes ofte som klimasyndere, selvom vi på mange punkter forsøger at implementere grønne tiltag og forbedre klimaet. Det er velfortjent, at klimakreditterne går til landmændene, når de bidrager til produktionen af grøn energi.  

Derudover er det en velfortjent sejr til foreningen LBBL. L&F Centrovice støtter deres gode arbejde og anerkender, at de landmænd, som ønsker at indgå i produktionen af biogas, kan være sikre på at have en dygtig forening i ryggen, som kan varetage deres interesser ift. biogasproduktion. Hvis du vil læse mere om foreningen, kan du gøre det her: https://www.lbbl.dk/