Ministerbesøg på Fyn – L&F Centrovice havde besøg af Rasmus Prehn

Fødevareminister, Rasmus Prehn, var mandag på fynsk besøg. Her fik Rasmus indblik i, hvad vi gør for et bedre vandmiljø.

Mandag havde vi fornøjelsen af at have fødevareminister, Rasmus Prehn, på besøg i det fynske. Her fik han et indblik i, hvad vi gør i landbruget for at skabe et bedre vandmiljø. I et skønt vejr besøgte ministeren både Holckenhavn Fjord og Torben Povlsens filtermatrice. Sidstnævnte er et af de virkemidler, vi fra landbrugets side kan byde ind med i forhold til at bidrage til forbedringer i vandmiljøet.

I landbruget vil vi gerne vise, at vi er medspillere på den grønne dagsorden, og vi oplever, at fødevareministeren mener det, når han siger, at vi skal udvikle og ikke afvikle dansk landbrug.På billedet kan man se både ministeren, Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs og Erling Bonnesen fra Venstres folketingsgruppe sammen med Torben Povlsen og Finn Eskelund fra bestyrelsen. En del af transporten foregik på ladvognen, og dagen foregik på en god og konstruktiv måde i det fynske.

Minister bakker op om “second opinion”
Et af L&F Centrovices budskaber til ministeren var, at det er nødvendigt med nye beregninger for kvælstofmåltallet, som DCE ved Aarhus Universitet har udarbejdet. På mandagens ministerbesøg gjorde Rasmus Prehn det klart, at han ikke er afvisende over for at få lavet en “second opinion” på de beregninger, der foreligger. Han henviser også til, at der er nye opdaterede måltal på vej fra ministeriet.  Det er en positiv udmelding, fordi det giver mulighed for at få et mere reelt billede af kvælstofudledningen.
https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/politik/65459/foedevareminister-aaben-for-second-opinion-.aspx 

Se eller gense indslaget i TV2Fyn her: https://www.tv2fyn.dk/nyheder/17-05-2021/1930/1930-17-05-2021?clip=aa43f8c0-b45c-4785-9504-c10dfc01636c