L&F Centrovice-formand stiller op til valg som viceformand i Landbrug & Fødevarer

Torben Povlsen stiller op til valg som viceformand i Landbrug & Fødevarers formandskab. Den nuværende L&F Centrovice-formand mener, at han kan være med til at bringe landbruget styrket igennem den grønne omstilling og komme i mål med vandplanerne. Ifølge Torben Povlsen er et stærkere samarbejde mellem L&F og landboforeningerne samt partnerskaber med andre interessenter som Odense Fjord Samarbejdet en væsentlig del af løsningen.

Pressemeddelelse 24. oktober 2022

Torben Povlsen er kandidat, når Landbrug & Fødevarer torsdag 10. november skal vælge ny viceformand på årets delegeretmøde.

Den nuværende formand for L&F Centrovice har offentliggjort sit kandidatur til posten, fordi han gerne vil være med til at løse de mange store udfordringer og opgaver, som fremtiden byder på for dansk landbrug.

“Det arbejde, jeg har været en del af de senere år, harmonerer rigtig godt med de konkrete udfordringer i forhold til grøn omstilling, vandplanerne og levering på landbrugspakken, som dansk landbrug står overfor. Samtidig er der flere, der har opfordret mig til at stille op, og efter grundige overvejelser har jeg besluttet at stille op. Jeg vil gerne bidrage til, at vi fortsat har en stærk dansk fødevaresektor, der både kan levere kvalitetsfødevare, bidrage til den grønne omstilling og sikre øget selvforsyning på vedvarende energi. Jeg tror på, at jeg gennem blandt andet etablering af stærke partnerskaber kan bidrage konstruktivt til den fortsatte udvikling,” siger Torben Povlsen, der udover sin plads i L&F Centrovices bestyrelse er formand for Odense Fjord Samarbejdet.

Dansk landbrug skal styrket igennem den grønne omstilling
For den nuværende Centrovice-formand er det helt centralt, at landbruget kommer styrket igennem den grønne omstilling, hvor man samtidig skal være både en stor bidragsyder og aktiv medspiller.

“Omstillingen skal blandt andet sikres gennem fortsat forskning, innovation og udvikling samt en øget produktion af vedvarende energi på land. I det perspektiv ser jeg det som min fornemmeste opgave at bidrage til, at landbruget holder fast i klimabeviserne, således at produktionen af vedvarende energi medvirker til, at vi kommer i mål med en klimaneutral fødevaresektor. Vi har en stærk landbrugssektor i Danmark, og vi er en del af løsningen, men vi er også udfordret af store, økonomiske interesser og politiske vinde. Derfor vil jeg også i forhold til den grønne omstilling arbejde for aktive partnerskaber med alle interessenter,” siger Torben Povlsen, der også ønsker at bidrage til, at vandoplandene kommer i god økologisk tilstand.

Partnerskaber og stærkere samarbejde
Hans mantra er, at man skal tænke vandmiljø på en ny måde, og han nævner et godt samspil med andre interessenter i vandoplandene som et afgørende element.

“Vandoplandene kommer ikke i god økologisk tilstand som modellen er nu, men vi har med blandt andet Odense Fjord Samarbejdet vist, hvor effektivt vi kan finde de rigtige løsninger, når vi samarbejder med offentlige myndigheder, forsyningsselskaber, universiteter, NGO’er samt andre private virksomheder og organisationer. Den slags partnerskaber skal spredes ud,” siger Torben Povlsen, der også vil knokle for at styrke samarbejdet mellem L&F og de aktive lokalforeninger.

“En væsentlig del af de stærke resultater, jeg har været med til at opnå i regi af både Landbrug og Fødevarer, Centrovice og Velas, skyldes det dedikerede arbejde i vores lokale foreninger, som har gearet markant op i indsatsen på det politiske arbejde. Det ønsker jeg at styrke yderligere. Løsningerne findes både globalt og nationalt – men i høj grad også lokalt – blandt andet i forhold til vandplaner og i arbejdet med vedvarende energi. På samme måde er det afgørende, at vi søger flere partnerskaber med andre interessenter, så den stærke, lokale viden kommer i spil nationalt og ind mod Christiansborg.”

Der er delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer 9. og 10. november.

Fakta om Torben Povlsen:
Torben Povlsen er 56 år og driver sit landbrug fra Frederikshøj ved Nyborg med traditionel planteavl og skovbrug på 265 ha med korn, frø og raps. Soholdet er på 800 søer med produktion af 30 kgs. grise til fast dansk aftager. På bedriften er der tillige energiproduktion fra en vindmølle, og hustruen Annette driver Frederikshøj B&B med udlejning af værelser og festlokaler fra bopælen.
Sammen har de Andreas på 24 år, der læser arkitektur og design i Aalborg, og Tobias på 19 år, der er i gang med EUX-landbrug på Dalum landbrugsskole.

Torben Povlsen er bestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse, Velas samt formand for L&F Centrovice og Odense Fjord Samarbejdet.