Klimapartnerskab med Assens Kommune

D. 2. december underskrev L&F Centrovice og Assens Kommune en klimaaftale, som er det første fynske klimapartnerskab af sin slags

På dagen var både Assens Kommunes borgmester, Søren Steen Andersen, formanden for Miljø, Teknik og Plan i Assens, Dan Gørtz, og L&F Centrovices formand, Torben Povlsen, til stede da aftalen blev underskrevet hos lodsejer Claus Skjellerup i Tommerup.

Hos Claus Skjellerup udtages der lavbundsjorder, så gårdens CO2-udledning reduceres, og på denne måde viser denne lokation, at virkningen af klimapartnerskabet kan ses allerede nu.

Målene for den fælles klimafront er netop CO2-reduktioner og at gøre Assens Kommune modstandsdygtig overfor konsekvenser ved klimaforandring. Konkret omhandler aftalen en øgning i skovrejsning, produktion af biogas, udtagning af kulstofrige lavbundsjorder og et samarbejde om MUFJO-projekterne (multifunktionel jordfordeling).