Se video: Jakob Ellemann: ”Vi er nået til et mætningspunkt med regulering på dyrkningsfladen”

Mandag d. 30. august havde L&F Centrovice fornøjelsen af et besøg fra Venstres formand, Jakob Ellemann og Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V). Under besøget ved både Holckenhavn Fjord og landboforenings formand Torben Povlsens filtermatrice fik formanden et indblik i, hvad vi gør lokalt for at skabe et bedre vandmiljø.

Snakken faldt særligt på de virkemidler, vi fra landbrugets side kan byde ind med i forhold til at bidrage til forbedringer i vandmiljøet, men også de udfordringer vi oplever ved at bruge kollektive virkemidler.  

Særligt de lokale forskelle var et emne til mødet: 

”Hvad der virker ét sted, virker ikke nødvendigvis et andet sted. Og det der fungerer rigtig godt her, det skal man bruge. Lad os nu bruge de virkemidler lokalt, som virker lokalt,” sagde Jakob Ellemann.