Formands nytårshilsen: Muligheder og store udfordringer i 2024

Ved udgangen af 2023 ser vi ind i et ekstremt udfordrende 2024 for fynsk landbrug.

Mens Ruslands angreb fortsætter på et heroisk Ukraine, er der totalkrig i Gaza. Der sker store ting i verden, hvor lande ændrer politikker og handelsmønstre. Noget, der kan få store konsekvenser for vores stolte erhverv.

Men der står to enormt store udfordrende usikkerheder lige foran os her i Danmark. Revurdering af vandplanerne og klimaafgift på landbruget. To kæmpe opgaver for de danske politikere, som kan feje benene væk under vores fødevareproduktion.

CO2e-afgift er blevet synonym med, om man vil hjælpe klimaet, eller er klimafornægter. Det er en helt urimelig sammenkædning, men desværre den politiske virkelighed. Vi kommer til at gå enegang i hele verden på dette, hvilket gør usikkerheden enormt stor.

Der er brugt mange politiske ressourcer på at få det ændret, så vi kan bruge vores kræfter – finansielt, teknologisk og ledelsesmæssigt – til at skabe en grøn omstilling med en stærkere fødevareklynge på bagsiden. At Svarrer-udvalget stadigt arbejder – med store forsinkelser og udskydelser – er det helt præcise billede på, hvor vanskelig opgaven er.

Jeg hører de politiske signaler om, vi får tid til at indfase, at der kommer flere penge retur, end vi betaler ind i afgift, og at det ikke vil koste arbejdspladser, som noget der kan bringe dette konstruktivt videre. Men hvor er det en urimelig lang periode, vi som erhverv skal vente i usikkerhed.

Kystvandrådsarbejdet blev afsluttet her til nytår. Et arbejde, hvor partnerne i Odense Fjord Samarbejdet spiller en afgørende rolle. Det vil blive en væsentlig nøgle til at få skabt en forandret tilgang til vandplansarbejde for mange områder i Danmark.

Tak til vores samarbejdspartnere for den konstruktive og faglige tilgang til opgaven med god økologisk tilstand i Odense Fjord. L&F Centrovice medlemmer kan ranke ryggen over, at de bidrager stort til muligheden for, at alle fynske landmænd får en ny og bredere tilgang til vandplansarbejdet. Jeg slipper her ikke for at erkende, den store skuffelse, der ligger i, at hverken Familielandbruget eller Patriotisk selskab kunne se sig i samarbejdets ånd og regler. Den gamle måde at lave vandplaner på kan kun ændres gennem en meningsfyldte brede og konstruktive samarbejder – for derigennem at tilvejebringe ny viden. Det koster penge og tid, men ikke at gøre noget er at undsige sig sine medlemmers interessevaretagelse.

Fjordarbejdet spredes i det nye år ud til to fjorde mere i to andre kommuner. Et arbejde, vi ser frem til at bidrage konstruktivt til også.

At der er behov for et stærkt politisk arbejde, er synligt hele tiden. Nye ejendomsvurderinger, omklassificering af mindre landbrug, store infrastruktursager, der tryner lodsejere, ændrede ammoniak-regler ved regodkendelse af ejendomme, omklassificering af vandløb, og meget andet på implementering af lovgivningen stiller en kæmpe opgave for landbruget at være klar til at håndtere. Noget, som kræver stærk hjælp fra L&F-systemet.

L&F 2.0 er i arbejdstøjet og på vej i god gænge. Men der sker forandringer i opgaverne. Mere lægges fra staten ud til kommuner og regioner. Det er noget, som stiller store krav til det lokale politiske arbejde i foreningerne. Vi er meget glade for vores politiske set-up med ni foreninger i et samlet stærkt sekretariat. Det giver os viden og styrke. Og da må vi erkende, at havde vi ikke den styrke, kunne vi ikke magte opgaverne. Noget, som andre foreninger rundt i Danmark erkender, og gør noget ved gennem fusioner og samarbejder. Hermed en åben invitation til vores fynske kollegaer om at nytænke det fynske politiske arbejde, der er altid kaffe og te på kanden.

Vi har mulighederne for at blive den helt centrale spiller i den grønne omstilling i Danmark. Gennem grøn energi og CO2-binding på vores ejendomme. Noget, som vi skal holde fast i og sikre forankringen og ejerskabet til i primærproduktion. Gerne i stærkt samarbejde med vores stærke andelsselskaber. Det er en ”must win”-opgave. Noget, landbruget fejlede i ved den første runde af bioenergi, hvor ejerskabet gled landbruget af hænde – både på værdi og grønne certifikater. Det må ikke ske igen.

Kampen er hård, store kapitalinteresser ved, at det kun er os landbruget og skovbruget, der kan lave fotosyntese på land, og dermed fremskaffe grønt kulstof (CO2) til brug for alles grønne omstilling. Det betyder, vi skal være kloge og indgå i stærke ejerskaber med kollegaer for at holde fast i værdikæden. Det tror jeg på, vi kan magte med den styrke der bl.a. ligger i vores store andelsselskaber.

Med dette vil jeg sige tak til medlemmer, medarbejdere og bestyrelsen for en stor indsats i 2023 og ønske alle et lykkebringende nytår.