Folketingsmedlemmer på bedriftsbesøg: – Vi bør tale mere med landmændene end om dem

Spørgelysten var stor, da de to socialdemokratiske folketingsmedlemmer – Kim Aas og Thomas Skriver – i ugerne op til sommerferien som de første tog imod invitationen til bedriftsbesøg hos henholdsvis kvægbonde Peter Høj og svineproducent Finn Eskelund Andersen, som begge er bestyrelsesmedlemmer i L&F Centrovice.

Peter Høj lagde for og viste midt i juni sine godt 155 jerseykøer på familiegården Haugstedgaard frem for det nye fynskvalgte socialdemokratiske folketingsmedlem, Kim Aas.

Kim Aas fik – udover en rundvisning på Peter Højs kvægbedrift – en grundig indføring i, hvordan Peter Høj monitorerer sine dyr i forhold til bl.a. foderindtag og mælkeydelse med henblik på at sikre, at dyrene er så klimaeffektive som muligt.

– Det er også en form for præcisionslandbrug, når vi sørger for at få så meget mælk fra den enkelte ko som muligt. Jeg er hele tiden på udkig efter tiltag, som kan gøre min bedrift stærkere og dermed mere klimaeffektiv, forklarede Peter Høj.

Præcisionslandbrug var også højt på dagsordenen hos griseproducent Finn Eskelund Andersen, som i slutningen af juni havde besøg af det nyvalgte socialdemokratiske folketingsmedlem, Thomas Skriver Jensen.

CO2-afgift blev vendt og drejet

Således var klimatiltag var i det hele taget omdrejningspunktet ved begge besøg, hvor samtalerne ikke overraskende også kom til at handle om udsigten til en kommende CO2-afgift.

– Nogle gange overser man politisk, at man allerede er i gang med at gøre det, vi beder om – og i mit parti har vi ikke altid været gode nok til at forstå landbrugets virkelighed. Derfor er dialogen så vigtig, lød det efter besøget fra Kim Aas.

– Vi kan ikke løse det her ved at stå i hver sin skyttegrav. Vi skal bevare fødevareproduktionen i Danmark, og jeg blevet bekræftet i, at landbruget gerne vil påtage sig sin del af ansvaret. Man har bare brug for mere tid, sagde Kim Aas.

Thomas Skriver Jensen, der siden valget har været socialdemokratisk folketingsmedlem, er her på besøg hos griseproducent og bestyrelsesmedlem, Finn Eskelund Andersen, der driver landbrug ved Frørup.

– Politikere bør smække kedeldragten på

Behovet for en tættere dialog mellem landbruget og de politikere, som i den kommende tid står overfor vigtige forhandlinger og beslutninger på klimaområdet, er stort, lød det fra partifællen, Thomas Skriver Jensen.

– Der er et behov for, at vi politikere smækker en kedeldragt på og kommer ud og taler med de landmænd, vi så gerne vil tale en hel masse om.

– Jeg fik først og fremmest afkræftet en fordom, jeg nok havde, om, at landbruget er lidt konservativt indstillet og gerne vil blive i fortiden. Det viste sig slet ikke at være tilfældet. Det er svært ikke at være enig i, at landbruget netop skal have mulighed for at handle på udfordringerne, sagde Thomas Skriver Jensen efter besøget hos Finn Eskelund Andersen.

De to bedriftsbesøg kommer i forlængelse af et møde, som blev afholdt tidligere på året mellem de fynske folketingsmedlemmer og L&F Centrovice.

Finn Eskelund Andersen og staldmedarbejder Lawrence viser folketingspolitiker Thomas Skriver Jensen (Soc.dem.) rundt i klimastalden, hvor han blandt andet får en indføring i, hvordan grisene følges i form af data, som er med til at sikre de bedst mulige resultater.