Folketingsdebat i Vissenbjerg

Onsdag havde vi besøg af en række folketingskandidater på besøg for at debattere landbrugspolitik. Aftenens store temaer var bæredygtighed og løsninger i en krisetid.

Panelet fra venstre: Mads Madsen Henriksen (A), Katrine Daugaard (LA), Karsten Hønge (SF), Erling Bonnesen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (Danmarksdemokraterne), Torsten Ringgard (Ø) og Carsten Damgaard Møller (Moderaterne)

Bæredygtighed er en af de helt store emner i valgkampen, og der er mange holdninger til, hvad landbrugets rolle er i den forbindelse. Diskussionen faldt blandt andet på CO2-afgifter, som alle partier mener, bliver en uundgåelig realitet. Det er ærgerligt, at man vil fjerne økonomiske ressourcer fra branchen, som ellers kunne være brugt til at videreudvikle os i en mere bæredygtig retning.  

Det andet store emne var løsninger i en krisetid. Der var mange spændende bud på, hvordan vi bedst udvikler landbrugssektoren i disse krisetider – fx mere forskning, et stærkere samarbejde mellem politikere og landmændene, mere effektiv sagsbehandling og mere natur var blot nogen af forslagene. I L&F Centrovice er vi åbne for at udvikle sektoren og indgå samarbejde med politikerne om at finde de bedste løsninger.