Fjordrapporter baner vej for ny tilgang til forbedring af vandmiljøet i Odense Fjord

Rapporterne viste, at man i Danmark ikke kan sige noget generelt om vandmiljøforholdene, hvilket ligger til grund for undersøgelsen heraf.

Projektet tager afsæt i de vandmiljørapporter, som bestyrelsen i L&F Centrovice fik lavet ved SEGES sidste år. I rapporterne kom det bl.a. frem, at det ikke er muligt at sige noget generelt om vandmiljøforholdene i Danmark, men at man bør undersøge fjordenes tilstande enkeltvis og ud fra det arbejde på løsninger, der er lokalt forankret.
 
Odense Fjords økosystem har været igennem 150 års menneskelig aktivitet. Vi kan se, at der er et stort behov for at gendanne havbunden, og genetablere beplantning af ålegræsset. For at kunne gøre det, skal der findes nye løsninger, og det er bl.a. det, vi skal samarbejde om i vandmiljøprojektet.