Vandmiljø og vandplaner – hvad er status og hvordan arbejder L&F med området fremadrettet

Hvad er op og ned på iltsvind og vandplaner? Hvad sagde det internationale ekspertpanel, og hvordan forholder Landbrug & Fødevarer sig til deres konklusioner? Og hvordan arbejder Landbrug & Fødevarer – i samarbejde med de lokale foreninger – politisk med vandmiljøområdet og kvælstofindsatserne fremadrettet? 

Det kan du blive klogere på ved at deltage i dette webinar, hvor du vil møde Miljødirektør Anders Panum Jensen og chefkonsulent Marie Østergaard.

Anders Ullerup Torpegaard

Foreningskonsulent

Anders Panum

Miljødirektør, L&F

Marie Østergaard

Chefkonsulent, L&F