Generalforsamling 2023

L&F Centrovice indkalder til generalforsamling onsdag den 29. marts 2022 kl. 19.00.

Alle medlemmer indbydes til generalforsamling den 29. marts i Vissenbjerg. Endeligt program og indbydelse udsendes snart, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen. 

I efterdønningerne på et folketingsvalg, hvor landbruget har været i fokus, ser vi ind i udfordringer og vigtige opgaver. Alt sammen noget, vi kan løse i fællesskab, og derfor skal vi stå sammen og gå frem med den stærkest mulige organisation.  

Bestyrelsen inviterer til spisning fra kl. 18.00.

Sted: Velas, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg


Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forhandling om bestyrelsens beretning
 4. Orientering om rådgivningsselskabets drift v/ Velas’ nye direktør Jacob Christiansen
 5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Øvrige valg, herunder valg af revisor
 9. Belønning for lang og tro tjeneste uddeles
 10. Eventuelt

Minister for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri, Jacob Jensen, vil ved generalforsamlingen
holde oplæg om den aktuelle situation for dansk landbrug.

Vi slutter som sædvanligt af med lidt godt til ganen.

På valg er :

 • Bestyrelsesmedlem – Martin Boe Madsen – Modtager genvalg
 • Bestyrelsesmedlem – Henrik Terp – Modtager genvalg
 • Bestyrelsesmedlem – Carsten Hedegaard – Modtager genvalg
 • Bestyrelsesmedlem – Finn Andersen – modtager genvalg

Tilmelding senest den 24. marts. Tilmeld dig her på siden eller en mail til Liselotte Pedersen på mail lipe@velas.dk
eller tlf. 22 94 41 28.