Generalforsamling 2022


L&F Centrovice indkalder til generalforsamling onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.00.

Bestyrelsen inviterer til spisning fra kl. 17.30.

Sted: Velas, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg


Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forhandling om bestyrelsens beretning
 4. Orientering om rådgivningsselskabets drift v/Jan Winther
 5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Øvrige valg, herunder valg af revisor
 9. Belønning for lang og tro tjeneste uddeles
 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen kommer Direktør i L&F, Morten Boje Hviid og Politisk sekretariatschef, Andreas Aagaard Bach Mortensen og giver et indspark på det politiske billede.
Vi slutter af med lidt godt til ganen.

På valg er :

 • Formand Torben L. Povlsen
 • Hans Jakob Clausen
 • Peter Høj
 • Lars Iversen
 • Mads West

Suppleanter på valg:

 • Michael Bay Hansen
 • Henrik Pihl Winterø

Tilmelding senest den 25. marts. Tilmeld dig her på siden eller en mail til LSS@centrovice.dk
eller til Luise Søvrup på 22944128.