Her på siden kan du få et overblik over kommuneplaner og hørringsrunder på relevante områder fra din kommune. Vi har lavet et simpelt værktøj, der gør det nemt at se, hvad du skal forholde dig til. Hvis vi har overset noget, er du velkommen til at sende en mail til foreningssekretær Luise Søndergård Søvrup på lss@velas.dk.

Nye eller gamle udpegninger på din jord – Langelands kommuneplan 2021-2033 er sendt i høring.

Kære medlem i Langeland Kommune

Vi vil i L&F Centrovice gøre dig opmærksom på, at Langeland Kommune har sendt deres kommuneplan for 2021-2033 i høring. Det kan betyde nye udpegninger på dine arealer. Derfor opfordrer vi til, du kigger på den og evt. indsender bemærkninger inden høringsfristen den 2. september.

Hvorfor skal du kigge kommuneplanen igennem?
Kommuneplanen skal vedtages hvert fjerde år. Heri vedtages retningslinjer for udvikling af arealerne i kommunen. Private som offentlige. Det værende sig lige fra grundvandsbeskyttelse, natur m.m. til infrastruktur og byudvikling. Vi synes, det er vigtigt, at vi lige gør dig opmærksom på dette.

Hvordan gør du?
På den digitale kommuneplan, kan du fremsøge din adresse og se, hvilke udpegninger der vedrører dig. Du finder den her: https://langeland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/13#/DKplan_HvadGaelderForMig_KP21

Udpegninger på dine arealer kan have betydning for din ejendoms udviklingsmuligheder. Se denne video, og få mere viden om, hvad en kommuneplan kan betyde: https://www.youtube.com/watch?v=jYeAdMZsOik

Hvad gør L&F Centrovice?
Vi udarbejder et høringssvar med generelle bemærkninger, men kan ikke vurdere de enkelte forhold omkring jeres ejendom. Har du spørgsmål i forhold til din egen ejendom, skal du have fat i en rådgiver. Her kan Velas og Prolex Advokaterne hjælpe. Du er naturligvis også velkommen til at tage kontakt til os, hvis du har andre spørgsmål.

Hvem kan du kontakte?
Kontakt Velas: Anne Sloth, tlf.: 23213191
Kontakt Prolex Advokaterne, tlf.: 4614 6600
Kontakt L&F Centrovice: Maja Klaaborg, tlf.: 2294 4111

Med venlig hilsen
Hans Jacob Clausen,
Bestyrelsesmedlem i L&F Centrovice

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.