Her på siden kan du få et overblik over kommuneplaner og hørringsrunder på relevante områder fra din kommune. Vi har lavet et simpelt værktøj, der gør det nemt at se, hvad du skal forholde dig til. Hvis vi har overset noget, er du velkommen til at sende en mail til foreningssekretær Luise Søndergård Søvrup på lss@velas.dk.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

(Oktober 2021)

Status på håndteringen af BNBO i Kerteminde Kommune:

Kommunens sårbarhedsvurderingerne er færdige, og de viser, at der generelt ikke er problemer med pesticider eller nitrat. Dog er der nogle BNBO’er, der skal laves en indsats på.

Kerteminde er i gang med indsatsplaner sammen med BNBO’erne, så derfor håber de, at de kun skal ud til lodsejerne én gang. Vandværkerne er introduceret til opgaven, og der er en forventning om, at både vandværkerne og lodsejerne bliver indkaldt til et fælles møde om opgaven.

Lokalt er der vedtaget en indsatsplan i Langeskov, mens de forventer at færdiggøre Indsatsplan Hindsholm i slutningen af 2021, som derefter skal behandles politisk. Indsatsplan Kerteminde forventes at begynde i starten af 2022 og være færdig inden sommer 2022.

Generelt giver Kerteminde Kommune udtryk for, at de foretrækker frivillige aftaler. Kommunen vil gerne facilitere forhandlingerne mellem lodsejerne og vandværkerne, men hvis parterne selv kan finde en løsning, vil det være bedst.

(Oktober 2021)

I starten af september deltog L&F Centrovice i et møde med Nyborg Kommune om BNBO. På mødet blev de statslige rammer for BNBO gennemgået sammen med status for arbejdet og processen i Nyborg Kommune.

Kommunens medarbejdere gav udtryk for, at det var vigtig, at der bliver lavet frivillige aftaler med relevante lodsejere, og at de blandt andet ser ind i, hvordan tiltag med skovrejsning kan benyttes.

Som næste skridt orienterer kommunen relevante lodsejere. Her anbefalede L&F Centrovice, at kontakten til den enkelte lodsejer vedlægges kort over lodsejerens aktuelle matrikel/de aktuelle matrikler. Fra november og frem vil kommunen drøfte muligheder for aftaler med vandværker og lodsejere. Kommunen eller vandværk indkalder til møde.

L&F Centrovice opretholder den konstruktive dialog og følger op på kommunens tiltag.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

(Oktober 2021)

29. september 2021 havde L&F Centrovice møde med Svendborg Kommune om BNBO. Mødet var en orientering om kommunens tids- og procesplan og blev brugt til at erfaringsudveksle.

Alle parter var enige om, at der skal arbejdes på de frivillige aftaler så hurtigt som muligt, så lodsejerne kan få den bedste erstatningsaftale inden for rammerne. Kommunen lagde dog lige så stor vægt på, at erstatningen skal være på et niveau, så vandværkerne og dermed forbrugerne ikke skal betale mere end det tab, jordejerne lider.

L&F Centrovice arbejder nu for, at Svendborg Kommunes vurderinger bliver behandlet politisk i byrådet, så der kommer et bredt fundament for kommunens tilgang.