Søg

Søg efter medarbejder:

SOS

Archive

 1. Pas godt på det nye frøgræsudlæg

  Kommentarer lukket til Pas godt på det nye frøgræsudlæg

  Af Mads Munkegaard (mm@centrovice.dk).

  Mange frøgræsudlæg i korn, både i vintersæd og i vårsæd, blev etableret flot sidste efterår og i år. Vækstsæsonen har også været nådig i forhold til nok nedbør, hver gang det nye udlæg virkelig har manglet. Der har heller ikke været de mængder af lejesæd, der somme tider kan koste et godt udlæg. Udfordringen er blot nu, at det ikke er alle dæksædsmarker, der er høstet, og at det langt fra er alle, der har fået fjernet halmen.

  I de marker, hvor der gennem uger ligger halm i rimler, bliver udlægget enormt presset i striber pga. bl.a. mangel på lys. Her er det i ustadigt vejr vigtigt at rive således, at halmrimlen flyttes, når man vender halmen. Er dæksæden ikke høstet på nuværende tidspunkt, kan det være en meget god løsning at snitte halmen.

  Hvis udlægget er blevet presset af sen høst og halmbjergning, bør stubben pudses af, så det nye udlæg får masser af lys. Det kan ligeledes være en fordel at tildele 30 kg N i handelsgødning til svage udlæg.

  Hvis udlægget skal tælle som MFO, så må stubben pudses lige efter høst, men hvis der foretages en senere afpudsning, så skal materialet fjernes. Husk ligeledes, hvis udlægget bruges til MFO, at alle sprøjtninger skal foretages efter 20. oktober.

  Efter genvækst og fremspiring af ukrudt bør mange marker behandles imod 2-kimbladet ukrudt. Dette gøres lettest og billigst med 7,5 g Express 50 SX pr. ha + sprede-klæbemiddel, der må anvendes i rødsvingel, alm. rajgræs, hundegræs og engrapgræs. Express har en god effekt på især spildraps og kamille, som oftest findes i marken.

  I rødsvingel og bakkesvingel har man mulighed for at bekæmpe grove græsser i efteråret. Man kan bruge både Focus Ultra og Agil 100 EC. Man skal dog være opmærksom på, at off-label-godkendelsen på Agil i bakkesvingel, af uransagelige årsager, kun er sat til 0,12 l pr. ha. Dette duer ikke til grove græsser og er i underkanten til spildkorn.

  I rødsvingel vælges ofte Agil efterår og Focus Ultra forår pga. restriktionen om kun én anvendelse pr. sæson for Focus Ultra. Ofte findes der desværre ager-rævehale, der hvor der dyrkes rødsvingel. Vi har de sidste par sæsoner oplevet vigende effekt på ager-rævehale af de to midler. Det er derfor afgørende, at man får behandlet på små planter af ager-rævehale nu! Enten med 0,8 l Agil + spredeklæbemiddel eller 2,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash pr. ha.

  I udlæg af strandsvingel, eng-rapgræs og rajgræs kan der anvendes op til 0,12 l Agil pr. ha, hvilket i praksis kun har effekt imod spildkorn af vårbyg med op til 1,5 blad. De fleste steder i år er rajgræsplanterne små for årstiden, og det anbefales derfor kun i særlige tilfælde at ”presse dem” med en Agil sprøjtning.

   

   

   

 2. Aktuelt i alm rajgræs

  Kommentarer lukket til Aktuelt i alm rajgræs

  Af Hans Kristian Abildskov (hka@centrovice.dk).

  Mange marker med alm. rajgræs blomstrer, så nu er det tid for den afsluttende og vigtigste svampebekæmpelse i rajgræs.

  Kronrust har været udbredt i år og kan brede sig helt op på de øverste blade.

  Vi har endnu ikke set sortrust i år. Den optræder ind i mellem især i varme perioder, specielt i efterårsudlagt rajgræs i renbestand, men den kan forekomme i alle rajgræsmarker. Sortrust kan brede sig helt op i akset og medfører store udbyttetab, hvis den ikke forebygges ved den afsluttende svampebekæmpelse.

  Der anvendes enten 0,4 l Viverda + 0,5 l Ultimate eller 0,4 l Bell + 0,15 l Comet Pro pr. ha under blomstringen.

   

 3. Aktuelt nyt i alm. rajgræs

  Kommentarer lukket til Aktuelt nyt i alm. rajgræs

  Af Hans Kristian Abildskov (hka@centrovice.dk).

  Det er nu ved at være på tide at vækstregulere alm. rajgræs her ved begyndende skridning.

  Rajgræs bør holdes stående frem til og med blomstringen, hvorefter det gerne må lægge sig.

  Er marken ikke tørkeramt og gødet med omkring 170 kg N, bør der vækstreguleres under gode vækstforhold ved temperaturer på 12 – 15 grader med 0,4, – 0,8 l Moddus M pr. ha eller tilsvarende trinexapac – ethyl produkt ved begyndende skridning. Højeste dosis i kraftige tetraploide sorter – laveste dosis i mindre kraftige afgrøder – især hvis det samtidig er en diploid sort.

  Der må max anvendes fuld dosis af et givent ”Moddusprodukt” svarende til 0,8 l pr. ha.

  Ved forekomst af kronrust og meldug kan anvendes 0,3 – 0,4 l Orius pr. ha. sammen med vækstreguleringen.

  Den afsluttende svampesprøjtning i alm. rajgræs bør udføres i begyndende blomstring med Bell + Comet Pro eller Viverda – mere herom senere.

   

 4. Frøgræs – aktuelt om svampe og vækstregulering

  Kommentarer lukket til Frøgræs – aktuelt om svampe og vækstregulering

  Af Hans Kristian Abildskov (hka@centrovice.dk).

  Rajgræs

  I rajgræs er der i nogle sorter fundet en del kronrust, – så se efter i marken! Kronrust trives bedst i relativt fugtigt vejr med temperaturer på 10 – 20 grader.

  Kronrust i rajgræs.

  I registreringsnettet er angrebene ikke blevet værre over påsken, men hold øje med marken og bekæmp med 0,3 l Orius pr. ha, hvis angrebene udvikler sig med udsigt til fugtigere vejr.

  I kraftige tetraploide sorter med et højt gødningsniveau har der de senere år ofte været foretaget 2 vækstreguleringer med den første i strækningsfasen. I år anbefaler vi på grund af nedbørsunderskuddet at vente til den traditionelle vækstregulering ved begyndende skridning.

  Rødsvingel

  I rødsvingel afventer vi også regn før vækstregulering, hvis man vil lave en tidlig vækstregulering (split) i kraftige sorter i strækningsfasen. Ellers vent og kør med fuld dosis ved skridning.

  Bladplet kan være aktuelt at bekæmpe i maj måned, evt. sammen med vækstreguleringen.

  Hundegræs

  I hundegræs holder vi også lidt igen med den tidlige vækstregulering, der ofte er planlagt med Cycocel, og venter til begyndende skridning, hvor der kan køres med et rent ”Moddusprodukt” i fuld dosis.

   

  Skoldplet i hundegræs.

   

  Der har været lidt skoldplet og bladplet i hundegræs, men vejrforholdene er ikke til, at de rigtigt har udviklet sig endnu, så vent med svampebekæmpelsen til, der skal vækstreguleringen i strækningsfasen, og kør med for eksempel 0,5 l Bell + 0,15 l Comet Pro pr. ha.

  I Hundegræs er der en del forslåede bladspidser på grund af den megen blæst.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 5. Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs

  Kommentarer lukket til Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs

  Af Mads Munkegaard (mm@centrovice.dk).

  For at prioritere opgaverne i forhold til renholdelse i frømarkerne, er det vigtigt at kende sit ukrudt og tidligt have fokus på de vanskelige arter. Rækkefølgen i rødsvingel bør groft sagt være: Ager-rævehale, enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt.

  Rødsvingel mm.

  Der har de sidste par år været lavet for mange partier med ager-rævehale i rødsvingel. Det skyldes, at den tidligere høje effekt af Agil 100 EC og Focus Ultra nu, pga. resistens, er vigende. Det er meget skidt for firmaerne, men også for planteavlerens økonomi. Derfor skal vi have det maksimale ud af denne behandling i foråret. Der har været tradition for at køre i maj måned, når man var sikker på at have kvikken fremme. I forhold til ager-rævehale er dette tidspunkt for sent. Her er den meget stor og kan modstå store mængder kemi. Kør i stedet når væksten starter, første gang ved stabilt forårsvejr, og med en dosering, der matcher problemet. Der kan ved enårige græsser anvendes 2 l Focus Ultra pr. ha, og er der kvik i marken, kan der anvendes op til 4 l pr. ha. Vi ved, at doseringen og timingen gør en forskel selv i marker, hvor man har mistanke om nedsat effekt. Husk at tilsætte 0,5 l Dash pr. ha for at øge effekten.

  Er der bestande af enårig rapgræs bør hele eller dele af marken behandles med Hussar tidligt. Den enårige rapgræs har været i vækst stort set hele vinteren, så her kan der allerede nu opnås god effekt af 0,07 l Hussar OD + 0,5 l Renol eller 0,14 l Hussar Plus OD+ 0,5 l Renol pr. ha. Hussar kan bruges i rødsvingel, bakkesvingel og eng-rapgræs. Hussar OD har ligeledes en off-label på 0,05 l pr. ha i hundegræs, men erfaringerne her er blandede. Afhængigt af hvor tidligt sprøjtningen udføres, vil Hussar have en væsentlig effekt på det meste bredbladede ukrudt også. Derfor afventes resultatet af denne sprøjtning til maj, for at se om der er behov for at følge op med eks. Ariane FG S.

  Rajgræs

  Mange kan nøjes med en enkelt ukrudtssprøjtning i rajgræs imod tokimbladet ukrudt. Ligesom i de andre frøgræsarter vil valget typisk stå imellem 0,6 l Catch eller 0,75 l Zypar pr. ha. Begge midler har en basis af florasulam (primus) med hhv. 6,2 g og 5 g aktivstof pr. l – tilsat hvert et ’hormon-middel’. Catch har 2,4-D og Zypar har haloxyfen som partner. 2,4-D kender de fleste som et gammelt tidselmiddel, og er der gode forhold med masser af vækst, genfinder vi også denne effekt i Catch. Haloxyfen kender vi fra Belkar. Det har en høj effekt på valmue og storke-hejrenæb, og vil derfor give mange et løft på netop de arter, hvis denne løsning vælges. I praksis ses også en god effekt på tidsler, så der sættes ikke meget over styr ved at vælge denne løsning. Især på lettere jord, hvor storkenæb trives, er Zypar at foretrække.

  Storkenæb i strandsvingel.

 6. Gødskning af frøgræs

  Kommentarer lukket til Gødskning af frøgræs

  Af Leif Hagelskjær (leh@centrovice.dk).

  Ved gødskning af frøgræs er der en række forhold, som det er vigtigt at tage i betragtning. Det drejer sig om, at:

  • Frøgræsserne bør gødskes så tilpas, at de står op ved blomstring og går i leje inden høst.
  • Kvælstofgødskning og vækstregulering skal passe sammen. De økonomisk optimale kvælstofmængder er i de fleste arter baseret på at afgrøden bliver vækstreguleret.
  • Væksten i efteråret 2018 var meget kraftig, dels p.g.a. det milde vejr, og dels p.g.a. en stor mængde kvælstof i jorden som ikke blev udnyttet af afgrøderne i løbet af vækstsæsonen.
  • Tilførsel af meget store mængder kvælstof tidligt på sæsonen kan resultere i for kraftig vegetativ vækst og for tidlig lejesæd.

  Mængde

  Frøgræsserne betaler generelt godt for kvælstoftilførsel, og derfor bør det tilstræbes at den samlede tilførsel, efterår + forår, nogenlunde rammer mængderne i tabellen. Tildelingen af kvælstof skal sikre den nødvendige vegetative udvikling i foråret, men må ikke medføre en for stor biomasse og tidlig lejesæd. Tidlig lejesæd hindrer en optimal bestøvning og en for kraftig vegetativ udvikling i det tidlige forår øger behovet for vækstregulering.

  Tidspunkt

  Det milde og relativt tørre vejr frister til at starte gødskningen af frøgræsserne meget tidligt. Det kan også være fornuftigt, men undlad at tilføre meget store mængder allerede på nuværende tidspunkt. Det vil blot øge den vegetative vækst og risikoen for alt for tidlig lejesæd. I de arter der skal tilføres store mængder kvælstof i foråret, dvs. rajgræs, hundegræs og strandsvingel, bør der kun tilføres ca. halvdelen af mængden tidligt, gerne i form af gylle, mens den resterende del bør vente til omkring 1. april. Kvælstofudnyttelsen af gyllen vil normalt svare til ammonium-indholdet, så sørg for at få lavet en analyse af gyllen.

  I rødsvingel kan det også give god mening at dele kvælstoffet med 2/3 ved vækststart og den sidste trediedel ved begyndende skridning sidst i april. Det vil reducere risikoen for lejesæd under blomstringen.

  Svovl, fosfor og kalium

  Svovlmangel kan forekomme i frøgræs. Derfor bør der anvendes en svovlholdig gødning, der sikrer en tilførsel af svovl på 10-15 pct. af kvælstofmængden.

  Det er vigtigt at planterne har tilstrækkelig tilgængelig fosfor til rådighed til at sikre udviklingen af sideskud og af kalium, der sikrer plantens fotosyntese og vandbalance. Ved normale fosfor og kaliumtal skal der tilføres 20 kg fosfor og 50 kg kalium pr. ha. Ved lave fosfor og kaliumtal bør der tilføres ekstra fosfor og kalium.

   

 7. Gylden mulighed for at bekæmpe enårig rapgræs i frøgræs

  Kommentarer lukket til Gylden mulighed for at bekæmpe enårig rapgræs i frøgræs

  Af Mads Munkegaard (mm@centrovice.dk).

  Lige nu ses der i landskabet en del nye rajgræsmarker, som pga. tørken sidste sommer, er meget tynde i pletter og på foragrene. I mange marker kommer her et tæppe af enårig rapgræs.

  Enårig rapgræs i alm. rajgræs til frø.

  Det mildere vejr og stigende jordtemperaturer giver mulighed for en effektiv behandling med Kerb 400 SC i visse frøgræsarter. Off-label eller mindre-anvendelsen gælder kun alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs udlagt i dæksæd.

  Forsøg og praktiske erfaringer har vist, at der opnås en betydelig effekt af Kerb på enårig rapgræs selv ved meget lave doseringer. Doseringen skal i rajgræs være 0,25 til 0,4 l pr. ha med risiko for afgrødeskade i højeste dosering især i overlap. Da der altid vil være en lille risiko for afgrødeskade, anbefales vi kun behandlingen, hvor der vitterligt er problemer med enårig rapgræs. Strandsvingel er endnu mere følsom. Her bør der aldrig bruges over 0,2 l pr. ha. Hundegræs tåler det bedre igen, og her kan du anvende 0,2-0,3 l pr. ha.

  For at minimere risikoen for afgrødeskade foretages behandlingen så sent som overhovedet muligt i forholdt til lukkedatoen. Mindre-anvendelsen gælder kun til 1. marts.

 8. Giv det nye frøgræsudlæg kunstigt åndedræt

  Kommentarer lukket til Giv det nye frøgræsudlæg kunstigt åndedræt

  Der er desværre rigtigt mange frøavlere, der har fået kasseret årets udlæg af frøgræs. Det har simpelthen været for tørt i bunden af kornafgrøden, og selvom det svage udlæg nu kommer i en del af marken, så duer det ikke som udlæg, hvis der er store bare pletter i marken.

  Det betyder samtidig, at de udlæg, man har ladet leve, ikke ligner de kraftige udlæg, der plejer at være, men de er blevet liggende, fordi planterne var jævnt fordelt ud over marken. De mindre planter stiller krav om øget pasning. Der skal lys ned til dem nu. Derfor er det høje tid, hvis man har ”trukket” stubafpudsningen for at se tiden an.

  Gødskning

  Ligeledes er det vigtigt at tildele 30 kg N pr. ha nu, hvor planterne er meget spinkle og har et lille rodnet. Der er sandsynligvis mere kvælstof til rådighed, end der plejer efter dæksæden, men der går tid, inden de spæde planter af hhv. rajgræs eller rødsvingel får et rodnet, der selv kan optage det. Efterfølgende kan man evt. vurdere, om man skal trække lidt fra i den planlagte oktober-tildeling til svinglerne.

  Ukrudtsbekæmpelse

  Derefter vurderes behov for ukrudtsbekæmpelse i efteråret. Det er muligt i de fleste frøgræsarter at behandle med 7,5 g Express SX imod tokimbladet ukrudt. I stubben i år ser vi generelt meget spildraps, hvilket Express er god til at bekæmpe.

  I rødsvingel har man mulighed for at bekæmpe grove græsser i efteråret. Man kan bruge både Focus Ultra og Agil 100 EC. Ofte vælges Agil 100 EC efterår og Focus Ultra forår pga. restriktionen om én anvendelse pr. sæson. Ofte findes der desværre agerrævehale, hvor der dyrkes rødsvingel. Vi har de sidste par sæsoner oplevet vigende effekt af de to midler. Derfor er det afgørende, at man får behandlet på små planter af agerrævehale, og det vil sige nu. Enten med 0,8 l Agil 100 EC + sprede-klæbemiddel eller 1,5 l Focus Ultra + 0,5 l Dash pr. ha.

  I udlæg af rajgræs kan der anvendes op til 0,12 l Agil 100 EC pr. ha, hvilket i praksis kun har effekt mod spildkorn af vårbyg med op til 1,5 blad. De fleste steder i år er rajgræsplanterne små for årstiden, og det anbefales derfor kun i særlige tilfælde, at ”presse dem” med en Agil sprøjtning.

  Husk, at der ikke må sprøjtes før d. 3. november i marker, hvor udlægget er tilmeldt som MFO.

   

   

   

   

   

   

 9. Frøgræshalm behandlet med ukrudts- og svampemidler må opfodres

  Kommentarer lukket til Frøgræshalm behandlet med ukrudts- og svampemidler må opfodres

  Miljøstyrelsen har med baggrund i tørken givet tilladelse til, at halm efter frøgræs ekstraordinært må opfodres, selvom arealet er behandlet med de nedenfor nævnte ukrudts-og svampemidler. Tilladelsen gælder alene høsten 2018, og den er givet med baggrund i den force majeure-situation, der er opstået på grund af den alvorlige og langvarige tørke, og den deraf følgende mangelsituation mht. foder på mange kvægbedrifter.

  Tilladelsen gælder følgende ukrudtsmidler:

  Boxer (1-211), Catch (64-67), DFF (18-416), Legacy (396-26), Express SX (3-177), Nuance WG (11-39), Hussar Plus OD (18-569), Hussar OD (18-493), Lexus (3-163), Kerb 400 SC (64-72), Primera Super (18-432), Foxtrot (11-31), Reglone (1-178) og Stomp CS (19-205).

  Og følgende svampemidler:

  Bumper 25 EC (396-1), Bell (19-173), Ceando (19-177), Comet Pro (19-184), Folicur Xpert (18-575), Orius 200 EW (396-24) og Viverda (19-204).

  Det er naturligvis en forudsætning, at alle øvrige vilkår vedr. godkendelserne af ovennævnte midler skal være overholdt.

  Tilladelsen omfatter desværre ikke frøgræshalm fra arealer behandlet med vækstreguleringsmidler. SEGES har også søgt denne tilladelse, men den er ikke givet på nuværende tidspunkt.

 10. Vækstregulering af frøgræs

  Kommentarer lukket til Vækstregulering af frøgræs

  De seneste par år har der været høje merudbytter for vækstregulering i både rajgræs og rødsvingel. Det gør sig især gældende ved stigende kvælstofmængder. Flere går over til at dele vækstreguleringen i to dele. Dette er dels for at kunne tage bestik af væksten i maj, men også for at få den samlede mængde middel højere end ved en enkelt kørsel. Dog aldrig mere end den tilladte dosering af hvert middel. Det der taler for en deling er: Høj kvælstofforsyning, stor biomasse, gode vækstforhold (masser af nedbør i maj). I rajgræs kan det være marker, der har fået gylle tidligt og generelt havner på et højt N-niveau, og i rødsvingel kan det være flerårsmarker af kraftige sorter (Gondolin, Maxima m.fl.) med forårstildeling over 50 kg N.

  I rajgræs anvendes trinexapac-midler (Moddus-midler) som basis. I en splitstrategi i rajgræs kan der f.eks. anvendes Moddus Start første gang, og Moddus M anden gang. Første kørsel i en splitstrategi har mange kørt i sidste uge, da mange marker passerede stadie 30. Dosis i rajgræs skal være 0,3-0,4 l Moddus Start / ha, og alt efter biomasse og nedbør kan dosis til anden behandling fastlægges midt/sidst i maj med 0,4 og 0,8 Moddus M l / ha. Vi så både i 2016 og i 2017 rajgræsmarker, som i lette pletter var vækstreguleret for hårdt. De stod ret op i luften det meste af sommeren med lavere udbytte og øget dryssespild til følge. Med lidt kendskab til markerne kan chaufføren graduere den sidste tildeling, så sandpletterne evt. helt undlades.

  I rødsvingel hed den gamle anbefaling altid 1,25 l CCC + 0,4 l Moddus M. Den er dog ikke prismæssigt attraktiv længere. Der anbefales generelt én behandling med 0,8 l af et 250 g Trinexapac-produkt. Hvis der køres en delt strategi, så anvendes f.eks. 0,4 Moddus Start første gang. Hvis man ønsker at bruge noget CCC-middel pga. lager mm., så kan det sagtens lade sig gøre i begyndelsen af strækningen. 1 l CCC erstatter 0,3-0,4 l Moddus M. Skal vækstreguleringen deles skal CCC-delen ligge i den første kørsel, da midlet virker på den begyndende strækningsvækst. Igennem tiden har en del afprøvet at blande vækstreguleringen med sprøjtningen imod kvik og grove græsser. Dette giver ofte en kraftigere vækstregulerende effekt sandsynligvis pga. tilsætningsmidlet ”Dash”. Det kan dog give så kraftig effekt, at rødsvinglen tager skade, og derfor er det ikke tilladt.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve