Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Strategi og ledelse  →  Lederkurser

Lederkurser

Centrovice tilbyder forskellige lederkurser rettet mod henholdsvis driftsledere med personaleansvar, virksomhedsejere og nyetablerede.

Kurserne henvender sig til alle typer virksomheder – landbrugsbedrifter samt små og mellemstore virksomheder

Fælles for kurserne er, at deltagerne får nogle konkrete værktøjer, som de kan benytte i deres hverdag som ledere. Der arbejdes med både DISC profiler, professionel kommunikation og strategi med mere på kurserne.

Kurserne foregår dels som internatkursus og dels som en-dags kursus.

Udbytte af lederkurserne

Lederkurserne giver en rigtig god ballast for både ejere og driftsledere. Ud over de konkrete værktøjer får deltagerne også et netværk, idet der sammensættes erfa-grupper af deltagere fra lederkurserne, hvis det ønskes. De erfa-grupper fungerer rigtig godt fremadrettet til at behandle forskellige relevante emner. Her er der mulighed for at arbejde dybere med fælles emner og drøfte aktuelle ledelsesmæssige udfordringer med ligesindede – og derigennem udvikle sig yderligere rent ledelsesmæssigt.

Vil du høre mere

Kontakt os, hvis du vil høre mere om lederkurserne eller ønsker at blive skrevet op til et kursus.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve