Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Strategi og ledelse  →  ArbejdsPladsVurdering (APV)

ArbejdsPladsVurdering (APV) – er lovpligtig i alle virksomheder

Et godt arbejdsmiljø er af stor betydning for personalets trivsel og dermed virksomhedens produktivitet.

Alle virksomheder, som har medarbejdere ansat, har ifølge arbejdsmiljøloven pligt til at lave en ArbejdsPladsVurdering (APV). APV skal efterfølgende revideres minimum hvert 3. år, og medarbejderne skal inddrages i arbejdet omkring APV’en, så de er opmærksomme på de sikkerhedsmæssige forhold på bedriften.

Loven gælder, uanset om det er elever eller andre ansatte, man har.

Vi kan hjælpe dig

Hvis det virker uoverskueligt at give dig i kast med en ArbejdsPladsVurdering (APV), kan vi hjælpe dig.

Vi gennemgår hele arbejdspladsen på ejendommen systematisk sammen ejer eller driftsleder og evt. ansatte med henblik på at afdække alle forhold vedrørende arbejdsmiljøet.

Herefter får du

  • Den lovpligtige APV med handlingsplaner og løsningsforslag
  • Rådgivning om ArbejdsPladsBrugsanvisning (APB), som indeholder:
    • leverandørbrugsanvisninger/sikkerhedsdatablade og tillægsskema
    • Maskincheckliste med materiale til det årlige maskineftersyn
  • Rådgivning om øvrige krav f.eks. svejsekursus og certifikat til teleskoplæsser
  • Opfølgning efter aftale

Fordele for dig

Vi kender love og regler på området, så du ikke behøver at sætte dig ind i alle detaljer. Og vi klarer papirarbejdet, så du kan koncentrere dig om din kerneforretning.

Pris

Arbejdsmiljørapporten og besøget afregnes efter gældende timepris og kørselsgebyr. Se prisliste til højre.

Kontakt os

Hvis du vil høre mere eller bestille en APV i din virksomhed.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve