Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Strategi og ledelse  →  Aktuelt  →  Jeg havde ikke været landmand i dag uden mit gårdråd

Jeg havde ikke været landmand i dag uden mit gårdråd

Mikkel Grubbe, svineproducent i Frørup, har haft et gårdråd på eget initiativ i 4 år

Hvorfor har du valgt at have et gårdråd?
Det har jeg for at få valideret mine beslutninger. For at alle beslutninger bliver truffet ud fra et rent forretningsperspektiv – ikke noget med følelser, eller hvad jeg lige synes, er sjovt eller spændende.

Hvordan er dit gårdråd sammensat?
Det er sammensat af to økonomikonsulenter, en svinebrugsrådgiver og en landmand som jeg ikke kender i forvejen. Alle sammen erfarne folk, som tør sige til og fra.  Vi mødes en gang i kvartalet.

Hvad er opgaverne for dit gårdråd?
De strammer mig op rent forretningsmæssigt. Alle beslutninger vedr. ressourcer, investeringer, aftaler, leverandører, samarbejdspartnere – alt hvad der kræver likviditet, arbejdskraft eller arbejdsløn – det bliver grundigt overvejet, om det giver forretningsmæssig værdi. Jeg foretager mig ikke noget i den stil, uden at vende det med mit gårdråd:

”Det lyder spændende Mikkel, hvad vil det give dig? hvad vil det koste? hvornår er det tjent hjem? hvordan finder vi likviditeten? Er der andre muligheder, der kunne bringe os samme vej? Skal vi helt droppe det, fordi ressourcerne bruges mere fornuftigt et andet sted?”  Alt bliver overvejet, så det gavner virksomheden mest muligt.

På den måde bliver alt peget i den rigtige retning – eller afvist, hvis det ikke giver tilstrækkelig forretningsmæssig værdi.

Inden møderne sender jeg alle relevante rapporter til gårdrådet, så de er forberedt på, hvad der er sket siden sidst – e-kontrol, budget eller budgetopfølgning, regnskab, foderregnskab, råvareforbrug, ferieplaner for medarbejdere mv. – med mine kommentarer til alle afvigelser.  Det kræver naturligvis en hel masse refleksion for mig op til mødet.

Nogen har måske sådan et forretningsgen naturligt indbygget i dem selv. Det har jeg ikke, så derfor er gårdrådet så vigtigt for mig.

Har det været en let opgave at komme i gang med dit gårdråd
Fra min økonomirådgiver foreslog mig at få et gårdråd, til jeg var klar til det, gik der nok et par år.

Og da jeg så startede med mit gårdråd, havde jeg samme følelse, som hvis jeg havde stillet mig ude på gårdspladsen helt uden tøj på. Her er jeg, hvad vil I gøre ved det? Fuldstændig blottet. Det skal man være klar til at turde…

Hvem planlagde hvilke opgaver og fokus, dit gårdråd skulle have?
I mit tilfælde har jeg åbnet for alt overfor mit gårdråd. Men der gik nok et år til halvandet, før vi arbejdede rigtig effektivt, og før vi i gårdrådet fik defineret vores fokus. Det var først, da vi kendte hinanden, havde pisset territorier af og forstod hinandens verdensbillede, at det blev tydeligt, hvem står for hvad. Der begyndte vi for alvor at rykke. Men det krævede tålmodighed i starten.

Hvilken værdi giver det dig at have dit gårdråd?
Tja, kort sagt, så er jeg stadigvæk landmand – jeg havde ikke været her i dag uden mit gårdråd. Det er 100% sikkert.

Og når man har lært at arbejde med gårdrådet, så er det trygt, dejligt og meningsfyldt i hverdagen.

På det personlige plan har det givet mig en ro, at jeg ved, jeg har gjort de ting, vi har aftalt. Som landmand kan man jo arbejde i døgndrift, men nu ved jeg, hvornår nok er nok. Det giver en tilfredshed og en god samvittighed, når jeg holder fri.

Vurderer du, det styrker dig i din ledelse at have et gårdråd?
Ja, helt vildt.  Det er en styrke, at jeg ved, hvad retning vi skal, og at beslutningerne er forretningsmæssigt velfunderede og giver mening. Al ledelseskraft, driftsledelse og ressourcer peger simpelthen i den rigtige retning.

Hvis du med din egen arbejdskraft påvirker dine medarbejdere, så de trækker på den samme vognstang i den samme retning, så er det helt surrealistisk, hvad man kan flytte i virksomheden. Og det bliver jo nemmere, når man ved, hvilken retning, man skal lede. Det er det, gårdrådet giver mig!

Og hvis man tidligere frygtede det årlige bankmøde, hvor man skulle stå ret og forsvare sine beslutninger og sit forbrug, så skal man bare lave et gårdråd og give dem adgang til at blande sig. Jeg frygter ikke bankmøder længere, for jeg kan stå på mål for alt og argumentere for alle beslutninger, der er taget.  Det har jeg jo gjort overfor mit gårdråd allerede.

Har du nogen gode råd til andre, der vil starte op med et gårdråd på deres bedrift?
Man skal turde åbne op, og man skal ikke give op, selv om man i starten tænker, det her giver mig absolut intet. For det kræver altså tålmodighed.

Og så skal man være klar til at afgive suverænitet. Vi er jo vant til at være konger i vores egen bedrift. Det kan man ikke bruge til noget, hvis man vil have udbytte af sit gårdråd

Er der nogen ulemper ved gårdrådet?
Arrh, man er jo også landmand af lyst, og det er somme tider lidt sjovt at gøre nogen ting og sætte noget i gang lidt hurtigt…  Der kan det da være lidt irriterede at blive konfronteret med de forretningsmæssige konsekvenser …

Er der noget, der har overrasket dig ved at have et gårdråd?
Det har faktisk overrasket mig, hvor mange resultater, det gav. Det havde jeg ikke forestillet mig.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve